دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
طراحی و کاربرد مدل های فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای در برنامه ریزی و مدیریت شهری

محمد حسین شریف زادگان؛ حمید فتحی

دوره 17، 2-1 ، آبان 1387

چکیده
  آنچه زلزله را تبدیل به یک بلای طبیعی می کندعدم آمادگی کامل بشر در محیط های سکونتگاهی است و به این خاطر است که در کشورهای توسعه یافته ، مدیریت خطر پذیری زلزله بر مبنای برنامه ریزی شهری و منطقه ای شکل گرفته است. از سویی دیگر ، شاخص های متعددارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مدیریت خطرپذیری زلزله بر استفاده از مدل ها و تکنیک های گوناگون در زمینه ...  بیشتر

تدوین و ادراک آهنگ فضاسیر کثرت به وحدت در طول زمان

محمدحسین مسعودی

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  تعریف جهان مخلوق را می توان در خلاصه ترین شکل خود در جمله"یکی بود یکی نبود" به معنای سیر از وحدت به کثرت و سیری دیگر از کثرت به وحدت یافت. در سیر کثرت به وحدت جهان هستی که دامنه ای از کوچکترین ذرات تا کهکشانها و بزرگتر های ناشناخته را در بر میگیرد، ترنمی بس بدیع را در خود مستتر داشته باشد مورد نظر معماران فرهیخته این سرزمین بوده است که ...  بیشتر

بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریشه یابی موانع تاریخی مشارکت مدنی

جهانشاه پاکزاد

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  امروزه بسط و توسعه جامعه مدنی به خواستی همگانی تبدیل شده است. برخی از جوامع توانسته اندبه تجربیات با ارزشی در این زمینه برسند و برخی دیگر مانند ایران در تکاپوی دستیابی به آن اند. این تفاوت زمانی در ایجاد جامعه مدنی در پیشینه فرهنگی جامعه و سیر تکوینی شهر نشینی آن ریشه دارد.فرضیه و محور اصلی این مقاله بر وجود گرایشات مشارکت گریز در تک ...  بیشتر

ملاحظات آگوستیکی در طراحی یک فضا

خسرو مولانا

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  این مقاله مسایل آکوستیکی که ممکن است در فضاهای مختلف ساختمانی بوجود آیند را مطرح میکند تا دلیل وجودی طرح هایی که برای حل کردن آن ها لازم است روشن شود. محتوای مقاله به زبان غیر تخصصی عرضه شده تا افرادی که مجبورند در مورد این قضایا تصمیم گیرند ولی، آشنایی چندانی با مفاهیم تخصصی آن ندارند بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.بنابراین ...  بیشتر

مسایل منظر و محوطه سازی در عرصه های شیب دار و ناپایدار

مسعود حسنی

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  در ساخت مناظر باز و محوطه سازی در شیب ها و دامنه های ناپایدار با مسایل همبسته و متعددی روبرو میشوید که باید تاثیرگذارترین انواع آنها را قبل از عملیات ساخت و در مقیاس های متفاوت به درستی بازشناخته تعیین حدود نمود و یا در زمان بهره برداری از پروژه های مورد انتظار روند گسترش و تغییرات آن ها را ارزیابی و کنترل کرد. بدیهی است ساخت و ایجاد ...  بیشتر

گمانه ای به رشدذهنی دانشجویان در کارگاه معماری

محمود رازجویان؛ حامد شیخ طاهری

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  ارتقاء کمی و کیفی مبانی نظری و برگردان آن به طراحی از جمله اهدافی که در دانشکده های معماری دنبال می شود. برای رسیدن به این هدف چنین برنامه ریزی شده است که دانشجوی معماری از هر کارگاه طراحی " تصورات پایه و تصدیقات و استنتاجات" مرتبط با برخی از وجوه معماری را کسب نماید و از پیوند آنها پس از گذراندن برخی کارگاههای متعدد در آخر دوره به مبانی ...  بیشتر

فضاهای باز در مجموعه های مسکونی

شهرام پور دیهیمی

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  در گذشته فضاهای شهری محل ملاقات و گفتگوی شهروندان بوده افراد در این مکان گرد هم میامدند و بر مبنای سنت های کهن (جشن ها، اعیاد، مراسم مذهبی و ...)با یکدیگر ارتباط برقرار کرده معاشرت میکردند. محیط های شهری جایی بود که در آن انسان به ارضای نیازهای اجنماعی خود می پرداخت و خانواده مکان ارضای نیازهای طبیعی محسوب می شد. به عبارت دیگر محیط های ...  بیشتر

جهانی شدن(شهرها) و پیش فرض های طراحی شهری برای مواجهه با آن

شهرزاد فریادی

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  توسعه فناوری های میکروالکترونیک در دهه های اخیر در حال دگرگون ساختن ساختار اقتصادی – سیاسی و اجتماعی – فرهنگی جهان است که تحت عنوان جهانی شدن شناخته می شود.نقطه اثر جهانی شدن با تکیه بر ابزارهای اطلاعاتی و نیروهای جهانی اقتصاد شهر و حاصل آن تبدیل شهر های بزرگ و تاریخی به شهرهای جهانی با عملکردهای خاص است.اما جهانی شدن به عنوان محصول ...  بیشتر

بررسی وضعیت مسکن و برنامه ریزی آن در شهر یزد

کرامت ا.. زیاری؛ مهدی دهقان

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  در این مقاله ابتدا با بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر یزد و مقایسه آن با مناطق شهری در استان یزد و کشور وضعیت مسکن در شهر مورد مطالعه و مسخص می شود.نتایج این بررسی نشان میدهد که طی دوره 75-1355 وضعیت مسکن این شهر رو به بهبود داشته است و در مقایسه با مناطق شهری کشور دارای وضعیت بهتری است اما نسبت به مناطق شهری استان از لحاظ شاخص های کمی ...  بیشتر

بازسازی در نوگرایی

کامران ذکاوت

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  آثار منفی ناشی از معماری و شهرسازی مدرن بر روس سازمان کالبدی شهر های اروپا و گسترش پیامدهای آن به دیگر کشورها از جمله ایران به صورت معضلی در آمده است که در جابجایی فضاهای شهریمان همانند میدان سپه ها بلوار کشاورزها میدان ارگ ها شاهد ان هستیم با استناد به دیدگاههای اصحاب نظر در زمینه موضوعات ریخت شناسی(مرفولژی) مانند برادران کریر کریستوفر ...  بیشتر

از تولد تا بلوغ طراحی شهری

کورش گلکار

دوره 13، 2-1 ، مهر 1382

چکیده
  مروری بر ادبیات طراحی شهری تفاوت برداشت ها و تنوع تعاریفی که متخصصین از این رشته و حرفه ارائه نموده اند را آشکار می شازد.چنین به نظر می رسد که نبود اجماع در خصوص مفهوم طراحی شهری به میزان قابل ملاحظه ای از عدم توجه به ماهیت پویا و تحول یابنده این حوزه معرفتی سرچشمه میگیرد. هدف این نوشتار بررسی تحولات تاریخی مفهوم طراحی شهری بازشناسی ...  بیشتر

نحو فضای معماری

غلامحسین معماریان

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  در دوره معاصر روش های مختلفی برای تحلیل فضای معماری به کار گرفته شده است.روش شکلی(فرمال)، تاریخی و اقلیمی برخی از آن ها میباشند.روش اسپیس سینتکس که در اینجا به نحو فضا ترجمه شده است قرابت موضوعی و مفهومی به شیوه دسته بندی واژگان از اوایل دهه هفتاد در انگلستان رواج یافت. به مدد این روش که اولین بار از سوی استیدمن بیل هیلیر و جولیان هانسن ...  بیشتر

مبنای پیدایش مناره از دیدگاه کرسول

جاناتان ام.بلوم؛ محمدرضا بذل جو

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  مقالات کرسول در زمینه مبنای پیدایش و روند تحول مناره که در سال 1926 میلادی منتشر گردید، از جمله آثار اولیه او در شناخت نحوه شکل گیری گونه ای مشخص از بناها بر اساس شیوه خاص وی در طبقه بندی بناها و اخبار مربوط به آنها از راه ثبت و مطالعه تدارج دقیق تاریخی رویدادها به شمار می آیند. بدون شک زمینه اصلی گرایش کرسول به انجام چنین پژوهشی را می توان ...  بیشتر

شهرنشینی، توسعه شهری و شیوه های همزیستی با بیابان در ایران

زهره فنی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  قرن بیستم به ویژه به دلیل عملکرد و توسعه شهری و شهر نشینی شاهد مخاطره آمیزترین بهره برداری ها از محیط طبیعی بوده است. هر چه شهرها بیشتر توسعه یابند و بزرگتر شوند منابع بیشتری را طلب میکنند و خطر تخریب محیط زیست را افزایش میدهند.بارگذاری شهری خواه ناخواه در شمار دخالت های وسیع در ساخت اکوسیستم های خشک و نیمه خشک که از حساسیت زیادی برخورداند ...  بیشتر

شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی بانگاهی به منطقه نهبندان

علیرضا عندلیب؛ شریف مطوف

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  این نوشتار با بهره جویی از مطالعت انجام شده نظری و تجربی جهانی و به نحو خاص مرور مطالعات طرح توسعه نهبندان به شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی پرداخته است.به این منظور پس از بیان مختصر پایه های نظری و تجارب جهانی و اشاره به اطلاعات و بیان آماری جامع منطقه مرزی فوق، به تحلیل یافته های مطالعاتی و استنتاج ویژگی های خاص این مناطق اشاره شده و ...  بیشتر

شکل شهر منسجم

نوین تولایی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  توسعه کالبدی شهرهای ما همواره با ظهور واحدهایی با شکل های جدید همراه است. شهرسازی برای نظارت و جلوگیری از تشدید چندانگی در شکل شهر ها بهارتقای توانایی ای نظری و مهارت های عملی برای انسجام این اجزای نوظهور در کل شهر نیازمنداست. برای نیل به این هدف در این نوشتار دو مقصد عمده دنبال شده است: 1. شکاف سازی مفهوم شکل منسجم 2. اگاهی از ارای شهرسازان ...  بیشتر

ذن ، فرهنگ و هنر ژاپن(نقش مبانی معرفت شناختی ذن در هنر ژاپن)

لادن اعتضادی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  هنر ذن تجربه لحظه "بی خودی" و "بی عملی" است، کمال عمل و "ناهنر" است.هنر ژاپنی در تداوم سنتی پایدار، نقش فراگیر خود را تاکنون حفظ کرده است."ژاپنی ها که در متمدن ساختن خویش نقشی فعال داشته ان، همه چیز را در غربال دهنیت ژاپنی می گذرانده اند.ژاپن به عنوان یک تمدن شرقی به طور طبیعی وارد دوران تجدد(مدرنیته) شده است بدون اینکه از سنت هایش بریده ...  بیشتر

بررسی یک شباهت

محمد ایرانمنش

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  در این مقاله با بیانی تحلیلی به شباهت قابل توجهی پرداخته شده است که بین یکی از طرحهای معمار معاصر و مشهور غربی لئون کرایر با یکی از معروف تریت آثار معماری دوره اسلامی ایران وجود دارد. چنین شباهتی در دو راستا یکی کیفی و اجمالی و دیگری کمی و تفصیلی، مورد تشریح قرار گرفته که پس از معرفی مختصر و توضیحات اولیه ارائه می گردد.هدف از تشریح چنین ...  بیشتر

بازخوانی وقفنامه و بررسی کالبدی مرکز محله علیقلی آقا

محسن طبسی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  از آنجا که معماری و شهر سازی گذشته ایران به شدت با کمبود سوابق مکتوب رو به رو است لذا بازخوانی مجدد وقفنامه ها به عنوان مراجعی ارزشمند در این باب به منظور دست یابی به سیمای ابنیه محلات و شهر ها و نیز چگونگی طراحی و اجرا مدیریت و ساماندهی تأمین منابع مالی و تعمیر و نگهداری بسیارحایز اهمیت است. این نوشتار با چنین هدفی به مجموعه مرکز محله ...  بیشتر

آرمانشهر اسلام: شهر عدالت

بهناز امین زاده؛ محمد نقی زاده

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  ویژگیها و مختصات شهر آرمانی یا مدینه فاضله که با تعابیری چون ارمانشهر ناکجااباد یوتوپیا و هیچستان در آرا و نظریات مختلف به کار گرفته شده است، از دو طریق قابل پی جویی است. یکی، از مطالعه آثار آنان که به طور مستقیم از مدینه فاضله و محیط زندگی آرمانی انسان سخن گفته اند، و دیگر، از بررسی و غور در آثاری که اصول و ویژگی هایی برای مشی و زندگی ...  بیشتر

نقش مسجد در ساختار شهرهای مسلمان نشین

لادن اعتضادی

دوره 8، 2-1 ، شهریور 1377

چکیده
  نوشتار حاضر در قالب یک بررسی تاریخی و موضوعی جایگاه و نقش مسجد را به عنوان عامل موثر در تشکل، تغییر شکل، رشد و توسعه شهرهای مسلمان نشین، از حد محلات تا کل شهر تحلیل می کند و به اثبات این نظریه میپدازد که مسجد ضمن دارا بودن ابعاد مادی و معنوی با کل شهر پیوندی ساختاری دارد بنابر این نتیجه گیری می کند که از این پس نیز مسجد باید از دیدگاه ...  بیشتر

معماری شهری مسجد در مکتب اصفهان دستورزبان و واژگان

سید محسن حبیبی؛ زهرا اهری

دوره 8، 2-1 ، شهریور 1377

چکیده
  با به قدرت رسیدن دولت صفوی حیات عقلی شیعی به اوج خود رسید. مکتب الهی اصفهان که جمع بندی استادانه ای از حکمت مشاعی و حکمت عشق سرخ سهروردی بود.در چنین شرایطی امکان بروز و ظهور یافت و متفکرین و اندیشمندان بیشماری را در عرصه های مختلف فقه، تفسیر، ... و به ویژه حکمت و فلسفه عرضه داشت.سیر مشابهی در معماری و شهرسازی این دوران اتفاق افتاد و با ...  بیشتر

مسجد بهشت روی زمین

منصوره طاهباز

دوره 8، 2-1 ، شهریور 1377

چکیده
  نظر به اهمیت مسجد در بین مسلمانان چه از وجه معنوی و چه از بعد عقیدتی و نشانه شناسی در طول تاریخ اسلام بنای این مکان مقدس همواره در رأس توجه مردم اعم از پیشوایان دین و سیاست هنرمندان و علما حتی مردم عامی قرار داشته است به همین لحاظ در احداث این بنا و تکامل بخشیدن به آن طیف وسیعی از تخصص ها و هنرها همراه با عشق و ایمان به کار رفته است.حاصل ...  بیشتر

مبانی نظری مکان یابی مساجد ایرانی در ادوار مختلف

احمد اصغریان جدی

دوره 8، 2-1 ، شهریور 1377

چکیده
  فن و هنر جانمایی مسجد در مجتمع های زیستی مانند دیگر افعال مسلمانان بغیر از قیود به علوم و فنون انسانی مقید به احکام فقهی است. جهان بینی اسلامی و احکام فقهی آن، مدیر و هنرمند مومن را مستقیما در قیودی قرار می دهد که این قیود متأثر از منطق و استدلال است. لذا هنر اسلامی جدا از مباحث استدلال علوم انسانی متأثر از منطق احکام فقهی و جهان بینی ...  بیشتر

فصلنامه همایش معماری مسجد، گذشته حال، آینده 3-5 دی ماه 1376، اصفهان
دوره 8، 2-1 ، شهریور 1377

چکیده
  اولین همایش معماری مسجد با مشارکت دانشگاه هنر و سامان تبلیغات اسلامی موسسه عمران مساجد سازمان میراث فرهنگی کشور دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر، سازمان ملی زمین و مسکن و دانشکده های معماری و شهرسازی دانشگاههای تهران علم و صنعت شهید بهشتی و یزداز تاریخ 3 الی5 دی ماه 1376 در بنای توحیدخانه دانشکده پردیس اصفهان برگزار ...  بیشتر