مسجد بهشت روی زمین

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

نظر به اهمیت مسجد در بین مسلمانان چه از وجه معنوی و چه از بعد عقیدتی و نشانه شناسی در طول تاریخ اسلام بنای این مکان مقدس همواره در رأس توجه مردم اعم از پیشوایان دین و سیاست هنرمندان و علما حتی مردم عامی قرار داشته است به همین لحاظ در احداث این بنا و تکامل بخشیدن به آن طیف وسیعی از تخصص ها و هنرها همراه با عشق و ایمان به کار رفته است.حاصل آن که آن چه به عنوان مسجد به نسل ما ارث رسیده است در همه ابعاد مادی و معنوی تخصصی و هنری فنی و اجرایی در اوج کمال خود بوده و لذا از هر دیدگاهی به آن توجه شود کمال و زیباییش حیرت خبرگان آن رشته را بر می انگیزد آنچه در این نوشتار سعی در پرده برداشتن از ان داریم همخوانی معماری مساجد سنتی ما در تطابق با اقلیم و توانایی آن در ایجاد محیطی بهشت گونه در اوچ شرایط نامناسب آب و هوایی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است در خاتمه برای حسن ختام بحث و ارایه شاهد و مثال تمهیدات بکار رفته در مجموعه مسجد – مدرسه آقا بزرگ کاشان معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها