شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی بانگاهی به منطقه نهبندان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 سازمان مدیریت برنامه ریزی

چکیده

این نوشتار با بهره جویی از مطالعت انجام شده نظری و تجربی جهانی و به نحو خاص مرور مطالعات طرح توسعه نهبندان به شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی پرداخته است.به این منظور پس از بیان مختصر پایه های نظری و تجارب جهانی و اشاره به اطلاعات و بیان آماری جامع منطقه مرزی فوق، به تحلیل یافته های مطالعاتی و استنتاج ویژگی های خاص این مناطق اشاره شده و به این نتیجه رسیده است که : آمایش مناطق مرزی به مفهوم تعریف دو اصل کلی امنیت و توسعه با رعایت اصل تناسب روی زمین است.ناگفته نماند که موفقیت هرگونه برنامه ریزی در این مناطق منوط به توجه هم زمان آن ها و پرهیز از اعمال نگرشی یک سویه نگر است.

کلیدواژه‌ها