فصلنامه همایش معماری مسجد، گذشته حال، آینده 3-5 دی ماه 1376، اصفهان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

چکیده

اولین همایش معماری مسجد با مشارکت دانشگاه هنر و سامان تبلیغات اسلامی موسسه عمران مساجد سازمان میراث فرهنگی کشور دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر، سازمان ملی زمین و مسکن و دانشکده های معماری و شهرسازی دانشگاههای تهران علم و صنعت شهید بهشتی و یزداز تاریخ 3 الی5 دی ماه 1376 در بنای توحیدخانه دانشکده پردیس اصفهان برگزار شد.در همایش فوق بالغ بر سیصد نفر از اساتید دانشگاهها و حوزه علمیه قم محققین و همچنین قریب به ششصد و ژنجاه نفر از دانشجویان دانشکده های معماری و شهرسازی شرکت فعال داشند. پس از طرح مقالات متعدد و جلسات برگزاری بحث آزاد هم نکات و نتایج مطروحه به شرح زیر به عنوان جمع بندی قطعنامه همایش مورد تأیید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها