نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

کارششناس ارشد مرمت بناها و محوطه های تاریخی

چکیده

مقالات کرسول در زمینه مبنای پیدایش و روند تحول مناره که در سال 1926 میلادی منتشر گردید، از جمله آثار اولیه او در شناخت نحوه شکل گیری گونه ای مشخص از بناها بر اساس شیوه خاص وی در طبقه بندی بناها و اخبار مربوط به آنها از راه ثبت و مطالعه تدارج دقیق تاریخی رویدادها به شمار می آیند. بدون شک زمینه اصلی گرایش کرسول به انجام چنین پژوهشی را می توان در پیچیدگی و ابهامی که ده ها سال پیرامون فهم این موضوع وجود داشته است، یافت.

کلیدواژه‌ها