تماس با ما

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی،نشریه علمی پژوهشی صفه

دفتر نشریه صفه از ساعت 8 الی 10 روزهای شنبه و دوشنبه پاسخگو میباشد.

تلفن ثابت: 29902843

ایمیل: j.soffeh@gmail.com


CAPTCHA Image