انرژی حاصل از نیروی باد

عبدالرزاق کعبی نژادیان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1375

چکیده
  در میان انرژی های موجود در دنیا، شاید منابع انرژی فسیلی برتری همیشگی خود را تا ابد حفظ نماید، اما موجودیت مستمر آن موضوع بحث روز است به همین جهت با استفاده از انرژی باد به عنوان جایگزین به مقدار قابل توجهی می توان کمبود انرژی را در زمینه تولید برق و حرارت تامین کرد نوشتار حاضر، پیشرفت و توسعه پروژه های سیستم تبدیل نیروی باد به حرارت ...  بیشتر

کتابشناسی شهرهای ایران قسمت هشتم

بهرام قدیری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1376

چکیده
  در شماره های گذشته این نشریه،ذیل عنوان کتابشناسی شهرهای ایران و ضمن معرفی اهداف و سرفصل های مندرج در کتابشناسی موصوف بخش از منابع تحقیق شهرهای ایران با عناوین زیر در اختیار خوانندگان قرارگرفت کتابشناسی موردی شهرهای ایران که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیأه است. به علت حجم زیاد این بخش از کار، در شماره های ...  بیشتر

معماری شهری مسجد در مکتب اصفهان دستورزبان و واژگان

سید محسن حبیبی؛ زهرا اهری

دوره 8، 2-1 ، شهریور 1377

چکیده
  با به قدرت رسیدن دولت صفوی حیات عقلی شیعی به اوج خود رسید. مکتب الهی اصفهان که جمع بندی استادانه ای از حکمت مشاعی و حکمت عشق سرخ سهروردی بود.در چنین شرایطی امکان بروز و ظهور یافت و متفکرین و اندیشمندان بیشماری را در عرصه های مختلف فقه، تفسیر، ... و به ویژه حکمت و فلسفه عرضه داشت.سیر مشابهی در معماری و شهرسازی این دوران اتفاق افتاد و با ...  بیشتر

مبنای پیدایش مناره از دیدگاه کرسول

جاناتان ام.بلوم؛ محمدرضا بذل جو

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1381

چکیده
  مقالات کرسول در زمینه مبنای پیدایش و روند تحول مناره که در سال 1926 میلادی منتشر گردید، از جمله آثار اولیه او در شناخت نحوه شکل گیری گونه ای مشخص از بناها بر اساس شیوه خاص وی در طبقه بندی بناها و اخبار مربوط به آنها از راه ثبت و مطالعه تدارج دقیق تاریخی رویدادها به شمار می آیند. بدون شک زمینه اصلی گرایش کرسول به انجام چنین پژوهشی را می توان ...  بیشتر

مسایل منظر و محوطه سازی در عرصه های شیب دار و ناپایدار

مسعود حسنی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  در ساخت مناظر باز و محوطه سازی در شیب ها و دامنه های ناپایدار با مسایل همبسته و متعددی روبرو میشوید که باید تاثیرگذارترین انواع آنها را قبل از عملیات ساخت و در مقیاس های متفاوت به درستی بازشناخته تعیین حدود نمود و یا در زمان بهره برداری از پروژه های مورد انتظار روند گسترش و تغییرات آن ها را ارزیابی و کنترل کرد. بدیهی است ساخت و ایجاد ...  بیشتر

هنر و نسبت آن با تکنولوژی

ویدا نوروز برازجانی

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  این نوشته جستری است پیرامون نسبت میان دو مقوله هنر و تکنولوژی در فرهنگ معاصر.اگرچه پیش فرض حاکم بر اندیشه ها طی دویست سال اخیر هنر و تکنولوژی را چون دو نظام ارزشی رویاروی بیان کرده است. اما هدف از این تحقیق تاکید بر این نکته است که هنر و تکنولوژی حتی دز مقام قطب های متضاد که در دسته بندی های امروزین آن ها را این گونه نامیده اند – پیوند ...  بیشتر

مروری بر طرح واره ذهنی دانشجویان و رشد آن در فرایند آموزش طراحی(کارگاه معماری طرح )

سید عباس یزدانفر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1383

چکیده
  آگاهی از ذهن بنه دانشجو و تغییر و تحول آن در فرایند آموزش طراحی معماری در طول تحصیل میتواند برای ارزیابی تدریس استادان و در نهایت ارزیابی آموزش طراحی مدرسه معماری مورد استفاده قرار گیرد.این نوشته گزارشی اجمالی از روش مطالعه ذهن بنه های دانشجویان در فرایند طراحی معماری است.  بیشتر

رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی

شعله نوذری

دوره 14، شماره 2 ، مهر 1383

چکیده
  با توجه به کمبود مسکن و سیاست گذاری های اخیر برای تأمین آن مطابق الگوی مصرف مسکن در کشور، فضای باز یا حیاط از برنامه طراحیواحدهای مسکونی مستقل حذف یا بسیار محدود شده است. ایجاد شرایط مطلوب به گونه ای که ساکنان هر محله فضای کوچه را ادامه فضای باز خانه و مکان فعالیت های مکمل زندگی روزمره به شمار آورند.می تواند نقش مهمی در زندگی شهری داشته ...  بیشتر

طراحی شهری در هزاره سومتأثیرات و نقش نوین اطلاعات و ارتاطات در طراحی شهری)

محمود رضایی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  امروزه بررسی بازتاب ویژگی های عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی در مقیاس شهر و مطالعه تلفیق فضاهای «مجازی» با فضای واقعی شهری به ویژه بعد از موفقیت شبکه گستره جهانی اینترنت در دهه 90 یکی از مباحث مطرح شهر سازی شده است . پیدایش مفاهیمی همچون جوامع مجازی از جمله پدیده هایی است که قابلیت شبکه های نوین تارتباطاتی و اطلاعاتی را در ایجاد فضاهای ...  بیشتر

کوچی برای همیشه

سیدمحمد مرتضوی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1385

چکیده
  برخی سکونتگاههای روستایی بر اثر عوامل گوناگون جا به جا می شوند. ممکن است بتوان این عمل را رفع یا از بروز آن ها پیش گیری کرد. با بررسی کلی روستاهای جا به جا شده در ایران و دیگر کشورهای جهان در می یابیم که اکثر سکونتگاه های جدید با مشکلات جدی زیادی رو به رو هستند. روستا پدیده ای است متعلق به مکانی خاص و با جا به جا کردن آن در حقیقت موثرترین ...  بیشتر

شناخت هویت شهری بندرعباس

محمد کمیلی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  انتقال معماری روز اروپا و امریکای شمالی به کشورهایی چون ایران پیامدها و عوارض ناگواری درپی داشته است. این تهاجم چنان سریع و گسترده بوده که گویی تیشه به ریشه خورده است. هرکس به نوعی و زبانی ناخشنودی خود را از این اتفاق بیان می دارد. در این میان یکی از شدیدترین مباحثه های رایج بین اهل حرفه از جمله شهرسازان اعم از برنامه ریزان و طراحان شهری ...  بیشتر

بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران

رحمت محمدزاده

دوره 18، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله، به بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران میپردازیم. مدرنیته از نظر مکانی، خاستگاهی غربی دارد؛ اما مفهوم خاصی ندارد و رویکردی به جنبه های متفاوت فرهنگ است که درعصر نوزایی مطرح شد. هدف آن هم تبیین توانایی انسان و تسلط صرفاً عقلانی بر خود و جامعه است. در چنین فضای فکری، قرن هجدهم شاهد ظهور انقلاب صنعتی بود و بنا بر ماهیت ...  بیشتر

برنامه ریزی راهبردی توسعۀ فعالیتهای گردشگری منطقۀ پیر بکران

سیدمجتبی قاضی میرسعید؛ مهدی صفری

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  برنامه ریزی فعالیتهای گردشگری به چارچوب کلی نسبت میان انسان و طبیعت م یپردازد. در این زمینه محی طهای طبیعی و انسانی،و قابلیت ها و استعدادهای آنها، از جمله عواملی است که ارزیابی میشود و هر یک به صورتی نسبی نقش خود را در توسعه و رونق این فعالیت نشان م یدهد. هر یک از توا نها و منابع زیست محیطی که با فراغت انسان در رابطه است، به فعالیتهای ...  بیشتر

آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

بهرام قدیری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1373

چکیده
   با هدف آشنایی از نقش ارزشمند استادکاران معماری سنتی ایران در خلق آثار گرانبها و به منظور قدردانی از آنان و برای آن که معماری امروز ما تنها به معرفی آثار باقیمانده از گذشته بسنده نکند و خالق این آثار نیز به محضر پژوهندگان و دانشجویان رشته معماری معرفی شوند، در شماره های گذشته صفه با استاد حاج علی اکبر آخوند خرمی از معمارن سنتی شهر یزد ...  بیشتر

تاثیر کج باران بر نمای ساختمان

منصوره طاهباز

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1374

چکیده
  باران این نعمت آسمانی زمانی که با باد همراه شود می تواند باعث فرسایش نمای ساختمان گردد. میزان این فرسایش بستگی به حجم باران و سرعت باد در زمان بارندگی دارد. برای طراحان، سازندگان و استفاده کنندگان از ساختمان، تعیین میزان فرسایش حاصل از کج بارانحایز اهمیت است چرا که با آگاهی از آن می توان در انتخاب محل و جهت گیری بهتر بنا، حفاظت جبهه ...  بیشتر

بوم شناسی در شهرهای کهن ایران مرکزی

علی غفاری

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1374

چکیده
   مکان یابی، نحوه و شکل استقرار، اندازه ی مجتمع های زیستی و ارتباط صحیح آن با طبیعت و تنظیم شرایط محیطی، با استمداد از توان بالقوه مکان، از ابعاد مهم در برنامه ریزی و طراحی مجموعه های زیستی با ساختار مبتنی بر بوم شناسی محسوب می گردد.ساختار شهرها و آبادی های سنتی ایران، مبتنی بر ویژگی های بوم و شرایط محیطی بوده است. هماهنگی آن ها با طبیعت ...  بیشتر

ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد

حسین مهدوى پور؛ فرهاد شریعت راد

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 25-37

چکیده
  با اینکه دانشکده هاى معمارى با هدف تربیت نیروى کارآمد براى طرح و سازمان دهى فضاى زیست انسان شکل گرفته اند، به نظرمى رسد عمدتاً هم راستا نبودن نیاز جامعه با برنامه هاى آموزش معماران و تأثیر آن بر میزان توانایى دانش آموختگان، موجب تحقق نیافتن این هدف در کار حرف هاى معمارى شده است. از طرفى با توجه به نیازهاى جامعه و نزدیکى ماهیت دروس طراحى ...  بیشتر

آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحیت دید به آسمان از پنجره

سپیده مسعودى نژاد

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  در دهه هاى اخیر، در شیوه هاى رایج ساخت وساز در کلان شهرهایى چون تهران و ضوابط و مقرراتى که در امر معمارى و شهرسازى ملاک عمل بوده اند از عملکرد « دید » پنجره و منظرة قابل رؤیت ، آن غفلت شده است. به طورى که، دید پنجرة بسیارى از آپارتمان هاى مسکونى محدود به عناصر ساخته شده است، و از دید به منظره اى طبیعى و حتى دید به آسمان محروم هستند. اما ...  بیشتر

مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1

سپیده مسعودی نژاد

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 27-44

چکیده
  ارزیابى آموزشى، حلقه اى مهم و تعیین کننده در فرایند آموزش است و با توجه به نقش محورى دروس طرح معمارى در رشتة معمارى، اهمیت و حساسیت داورى این دروس انکارناپذیر مى نماید. از سوى دیگر، به دلیل ماهیت ذوابعادى معمارى و مسائلى باز در طراحى معمارى، ارزیابى پروژه هاى معمارى همواره وجوهى احساسى و شخصى از سوى استاد و نقاطى مبهم و سؤال برانگیز ...  بیشتر

دگرگونی نقد معماری و انواع آن در طی زمان

مطهره دانایی فر؛ زهره تفضلی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.2.27

چکیده
  مجموعة مفاهیم منسوب به نقد معماری گسترده و در ‌ظاهر مغشوش و مبهم است. با اینکه شمار پژوهش‌ها در این زمینه کم نیست، اما این اغتشاش و ابهام باعث بحران نقد و عقیم ماندن پژوهش‌ها و نظرورزی‌ها دربارة نقد معماری شده است. تا به امروز به این واقعیت کمتر ‌توجه شده که لازمة شناخت نقد معماری، آن‌چنان که در جهان تحقق یافته، شناخت تاریخ نقد معماری ...  بیشتر

نگاهى به معمارى بومى سقانفارها

غلامحسین معماریان؛ احمد پیرزاد

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 29-44

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله تعریف نوعى خاص از معمارى است که تاکنون به صورت ژرف به جامعة معمارى معرفى نگردیده است. سقانفارها بناهاى کاملاً چوبى و یا نیمه چوبى هستند که به صورت دو طبقه ساخته می شوند. اینگونه معمارى در طبقه اول از چهار طرف کاملاً باز و در طبقة همکف با توجه به نوع سقانفار و محل استقرار آن باز یا بسته است.ازسقانفارها در ماه محرم ...  بیشتر

بررسى مفهوم هاى خواست و نیاز انسان در روانشناسى و تأثیر آ نها بر معمارى

مریم اختیارى

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 31-46

چکیده
  کیفیت و حتى کمیت شکل گیرى یک فضا تنها زمانى به موجودیتى اصیل و پایدار مى رسد که، به انسان توجه شود. در این صورت معمارى، مکانى انسانى براى زیست مى شود و ماندگارى آن نیز تضمین مى گردد. در علوم مختلف تلاشهاى بسیارى در زمینة انسا نگرا کردن محیط شده که در معمارى از آن استفاده مى گردد. در این پژوهش بر بخشى از این علوم یعنى روان شناسى محیط به ...  بیشتر

تأملی بر مبانی نظری طراحی سه یادمان دفاع مقدس

محمد فرضیان؛ عیسی حجت

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 31-50

چکیده
  هر اثر معماری امیخته ای است از ماده و معنی که بر حسب مورد، یکی بر دیگری رجحان می یابد.در میان انواع معماری، یادمان ها جایگاهی ویژه دارند. یادمان ها بناهایی هستند همه اندیشه، که وظیفه سنگینی در بیان معانی و ارزش ها بر گردن انهاست.در جای جای جهان بناهایی یادکانی مشاهده میگردد که یادآور خاطره دلاوری ها و حماسه های ملت ها برای آیندگان هستند. ...  بیشتر

مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید

رضا سیروس صبری؛ علی اکبری

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 31-42

چکیده
  کریستوفر الکساندر در سالهای متمادی در پژوهش های خود ایجاد یک نظم را مطرح میکند. این رویکرد را در کتاب های یک زبان الگو و سرشت نظم اثر او می توان یافت. این نگرش بر دیدگاه طراحان در کلیه عرصه های محیطی تاثیر میگذارد. اما شهرت فزاینده او به دلیل انتقادهای تند و بی رحمانه اش بر نهضت معماری و شهرسازی مدرن و در مقیاسی کلان تر، برخی جنبه های ...  بیشتر