کوچی برای همیشه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برخی سکونتگاههای روستایی بر اثر عوامل گوناگون جا به جا می شوند. ممکن است بتوان این عمل را رفع یا از بروز آن ها پیش گیری کرد. با بررسی کلی روستاهای جا به جا شده در ایران و دیگر کشورهای جهان در می یابیم که اکثر سکونتگاه های جدید با مشکلات جدی زیادی رو به رو هستند. روستا پدیده ای است متعلق به مکانی خاص و با جا به جا کردن آن در حقیقت موثرترین عامل شکل دهنده به آن یعنی مکان تغییر می یابد.لذا این سوال مطرح می شود که آیا جا به جا کردن روستا کار درستی است یا نه؟ امروزه به رغم اینکه در ایران و برخی کشورهای دیگر کارشناسان بر این اعتقادند که باید حتی المقدور از جابجایی روستاها پرهیز شود، هنوز روستاهایی وجود دارند که برای حل مشکلات یا بهبود وضعیت آنها چاره ای جز جابه جایی نیست پس بررسی این نکته لازم است که با رعایت چه نکاتی هنگام جابه جایی روستا می توان از مشکلات روستای جدید کاست .

کلیدواژه‌ها