انرژی حاصل از نیروی باد

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

در میان انرژی های موجود در دنیا، شاید منابع انرژی فسیلی برتری همیشگی خود را تا ابد حفظ نماید، اما موجودیت مستمر آن موضوع بحث روز است به همین جهت با استفاده از انرژی باد به عنوان جایگزین به مقدار قابل توجهی می توان کمبود انرژی را در زمینه تولید برق و حرارت تامین کرد نوشتار حاضر، پیشرفت و توسعه پروژه های سیستم تبدیل نیروی باد به حرارت را ر بعضی کشورها به ویژه کشور ژاپن، مورد بحث و بررسی قرار می دهد

کلیدواژه‌ها