کتابشناسی شهرهای ایران قسمت هشتم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در شماره های گذشته این نشریه،ذیل عنوان کتابشناسی شهرهای ایران و ضمن معرفی اهداف و سرفصل های مندرج در کتابشناسی موصوف بخش از منابع تحقیق شهرهای ایران با عناوین زیر در اختیار خوانندگان قرارگرفت کتابشناسی موردی شهرهای ایران که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیأه است. به علت حجم زیاد این بخش از کار، در شماره های گذشته از کتابشناسی موردی شهرهای ایران حروف "آ" تا "ش" معرفی شده و در این شماره حروف "ص" تا " ق" در معرض استفاده علاقمندان قرار می گیرد

عنوان مقاله [English]

...