مروری بر طرح واره ذهنی دانشجویان و رشد آن در فرایند آموزش طراحی(کارگاه معماری طرح )

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

آگاهی از ذهن بنه دانشجو و تغییر و تحول آن در فرایند آموزش طراحی معماری در طول تحصیل میتواند برای ارزیابی تدریس استادان و در نهایت ارزیابی آموزش طراحی مدرسه معماری مورد استفاده قرار گیرد.این نوشته گزارشی اجمالی از روش مطالعه ذهن بنه های دانشجویان در فرایند طراحی معماری است.

کلیدواژه‌ها