سنت، هنر و معماری

غلامرضا اکرمی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1383

چکیده
  مغفول ماندن مفهوم سنت در دنیای جدید امری حادث است. سیطره روحیه ضد سنت در جوامع غربی و اخیرا در جوانع شرقی موجب عدم فهم صحیح مفهوم سنت و تعبیرهای نادرست از آن شده است. به کار بردن مفهوم نابجای سنت در هنر و معماری باعث شده است که مقولاتی از این دست را به اموری صرفا بشری نسبت دهند و امور فوق بشری محاق قرار گیرند. حال آنکه سنت به عنوان امری ...  بیشتر

تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکز زدایی از مادرشهر مشهد

عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد نگهبان مروی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1383

چکیده
  توسعه فیزیکی شهر ها به دلیل پدیده تمرکز به ویژه در شهرهای بزرگ مشکلات کارکردی و مدیریتی پدیدآورده است به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها تمرکززدایی از آنها ضروری است. شهر مشهد از نظر مساحت و جمعیت دومین شهر کشور پس از تهران است. این شهر مهمترین مرکز سیاسی و اقتصادی – اجتماعی شرق کشور است. با توجه به محدودیت ها و امکانات توسعه ...  بیشتر

زیبایی در معماری

منصوره طاهباز

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  در مقاله حاضر محور اصلی سخن"زیبایی" است. در جستجوی انین که قوانین حاکم بر این احساس را کشف کنیم. چه می شود که پدیده ای در نظر ما زیبا و پدیده دیگر زشت جلوه گر می شود؟ با توجه به اینکه زیبایی در همه پدیده های زندگی وجود دارد، مقاله حاضر به بررسیزیبایی در معماری و فضاهای ساخته شده برای زندگی انسان اختصاص خواهد داشت.  بیشتر

هنر و نسبت آن با تکنولوژی

ویدا نوروز برازجانی

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  این نوشته جستری است پیرامون نسبت میان دو مقوله هنر و تکنولوژی در فرهنگ معاصر.اگرچه پیش فرض حاکم بر اندیشه ها طی دویست سال اخیر هنر و تکنولوژی را چون دو نظام ارزشی رویاروی بیان کرده است. اما هدف از این تحقیق تاکید بر این نکته است که هنر و تکنولوژی حتی دز مقام قطب های متضاد که در دسته بندی های امروزین آن ها را این گونه نامیده اند – پیوند ...  بیشتر

نظام های پژوهش و معیارهای کیفیت تحقیق

لیندا گروت؛ مهرداد قیومی

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  انتخاب روش درست برای تحقیقی که در پیش داریم مستلزم شناختن اقسام روش های تحقیق و نیز آشنایی با الگوهای تحقیق و شیوه های ارزیابی کیفیت تحقیق است. مقاله حاضر مقاله ای است کوتاه و جامع برای معرفی برخی از مهم ترین الگوهای تحقیق در معماری همراه با معیارهای ارزیابی متناسب با آن ها مولف مقاله نخست « الگو» ی (پارادایم) تحقیق را، که خود آن را «نظام ...  بیشتر

مهارت های اجتماعی طراحی در حرفه و آموزش معماری

دانا کاف؛ علی علایی

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  طراحی معماری به عنوان یک فعالیت اجتماعی واجد خصوصیاتی است که وقتی مورد توجه قرار گرد در آموزش آن نیز تأثیراتی خواهد داشت.مطالعات موردی و میدانی در دفاتر معماری موید این نکته است که تصمیم گیری های طراحی به نوعی یک "مهارت اجتماعی" است.معماران و دانشجویان معماری باید یاد بگیرند که بتواند در این زمینه اجتماعی فعالیت کنند. این مقاله مشکلات ...  بیشتر

طراحی معماری مناسب برای سالمندان

ندا رفیع زاده

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  براساس تقسیم بندی سازمان ملل متحد کشورها سه نوع ساختار جمعیتی جوان، بزرگسال و سالخورده دارند. شاخص این نوع ساختار نسبت به جمعیت سالخورده 65 ساله و بالاتر به کل جمعیت در کشورهاست.براساس این تعریف و نتایجآمار سال 1375 ایران جزو کشورهای با ساختار جمعیتی بزرگسال به شمار می آید. همچنین با توجه به اینکه شمار سالمندان فعال در کشورهای پیشرفته ...  بیشتر

زلزله بم: مروری بر فرایند عملیات امداد و اسکان موقت

علیرضا فلاحی

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  زلزله دی ماه 1382 که شهر بم و روستاهای اطراف آن را لرزاند مرگبارترین زمین لرزه تاریخ معاصر ایران در نیم قرن اخیر و جهان در 25 سال گذشته به شمار می آید. این فاجعه که بخش وسیعی از منطقه دشت بم را ویران کرد، از بسیاری جهات موردی استثنایی و در خور بررسی و مطالعه همه جانبه است و برای نخستین بار، حجم بسیار وسیعی از کمک های داخلی و بین المللی را ...  بیشتر

تدوین و ادراک آهنگ فضاسیر کثرت به وحدت در طول زمان

محمدحسین مسعودی

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  تعریف جهان مخلوق را می توان در خلاصه ترین شکل خود در جمله"یکی بود یکی نبود" به معنای سیر از وحدت به کثرت و سیری دیگر از کثرت به وحدت یافت. در سیر کثرت به وحدت جهان هستی که دامنه ای از کوچکترین ذرات تا کهکشانها و بزرگتر های ناشناخته را در بر میگیرد، ترنمی بس بدیع را در خود مستتر داشته باشد مورد نظر معماران فرهیخته این سرزمین بوده است که ...  بیشتر

بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریشه یابی موانع تاریخی مشارکت مدنی

جهانشاه پاکزاد

دوره 13، شماره 2 ، مهر 1382

چکیده
  امروزه بسط و توسعه جامعه مدنی به خواستی همگانی تبدیل شده است. برخی از جوامع توانسته اندبه تجربیات با ارزشی در این زمینه برسند و برخی دیگر مانند ایران در تکاپوی دستیابی به آن اند. این تفاوت زمانی در ایجاد جامعه مدنی در پیشینه فرهنگی جامعه و سیر تکوینی شهر نشینی آن ریشه دارد.فرضیه و محور اصلی این مقاله بر وجود گرایشات مشارکت گریز در تک ...  بیشتر

ملاحظات آگوستیکی در طراحی یک فضا

خسرو مولانا

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  این مقاله مسایل آکوستیکی که ممکن است در فضاهای مختلف ساختمانی بوجود آیند را مطرح میکند تا دلیل وجودی طرح هایی که برای حل کردن آن ها لازم است روشن شود. محتوای مقاله به زبان غیر تخصصی عرضه شده تا افرادی که مجبورند در مورد این قضایا تصمیم گیرند ولی، آشنایی چندانی با مفاهیم تخصصی آن ندارند بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.بنابراین ...  بیشتر

مسایل منظر و محوطه سازی در عرصه های شیب دار و ناپایدار

مسعود حسنی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  در ساخت مناظر باز و محوطه سازی در شیب ها و دامنه های ناپایدار با مسایل همبسته و متعددی روبرو میشوید که باید تاثیرگذارترین انواع آنها را قبل از عملیات ساخت و در مقیاس های متفاوت به درستی بازشناخته تعیین حدود نمود و یا در زمان بهره برداری از پروژه های مورد انتظار روند گسترش و تغییرات آن ها را ارزیابی و کنترل کرد. بدیهی است ساخت و ایجاد ...  بیشتر

گمانه ای به رشدذهنی دانشجویان در کارگاه معماری

محمود رازجویان؛ حامد شیخ طاهری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  ارتقاء کمی و کیفی مبانی نظری و برگردان آن به طراحی از جمله اهدافی که در دانشکده های معماری دنبال می شود. برای رسیدن به این هدف چنین برنامه ریزی شده است که دانشجوی معماری از هر کارگاه طراحی " تصورات پایه و تصدیقات و استنتاجات" مرتبط با برخی از وجوه معماری را کسب نماید و از پیوند آنها پس از گذراندن برخی کارگاههای متعدد در آخر دوره به مبانی ...  بیشتر

فضاهای باز در مجموعه های مسکونی

شهرام پور دیهیمی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  در گذشته فضاهای شهری محل ملاقات و گفتگوی شهروندان بوده افراد در این مکان گرد هم میامدند و بر مبنای سنت های کهن (جشن ها، اعیاد، مراسم مذهبی و ...)با یکدیگر ارتباط برقرار کرده معاشرت میکردند. محیط های شهری جایی بود که در آن انسان به ارضای نیازهای اجنماعی خود می پرداخت و خانواده مکان ارضای نیازهای طبیعی محسوب می شد. به عبارت دیگر محیط های ...  بیشتر

جهانی شدن(شهرها) و پیش فرض های طراحی شهری برای مواجهه با آن

شهرزاد فریادی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  توسعه فناوری های میکروالکترونیک در دهه های اخیر در حال دگرگون ساختن ساختار اقتصادی – سیاسی و اجتماعی – فرهنگی جهان است که تحت عنوان جهانی شدن شناخته می شود.نقطه اثر جهانی شدن با تکیه بر ابزارهای اطلاعاتی و نیروهای جهانی اقتصاد شهر و حاصل آن تبدیل شهر های بزرگ و تاریخی به شهرهای جهانی با عملکردهای خاص است.اما جهانی شدن به عنوان محصول ...  بیشتر

بررسی وضعیت مسکن و برنامه ریزی آن در شهر یزد

کرامت ا.. زیاری؛ مهدی دهقان

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  در این مقاله ابتدا با بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر یزد و مقایسه آن با مناطق شهری در استان یزد و کشور وضعیت مسکن در شهر مورد مطالعه و مسخص می شود.نتایج این بررسی نشان میدهد که طی دوره 75-1355 وضعیت مسکن این شهر رو به بهبود داشته است و در مقایسه با مناطق شهری کشور دارای وضعیت بهتری است اما نسبت به مناطق شهری استان از لحاظ شاخص های کمی ...  بیشتر

بازسازی در نوگرایی

کامران ذکاوت

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  آثار منفی ناشی از معماری و شهرسازی مدرن بر روس سازمان کالبدی شهر های اروپا و گسترش پیامدهای آن به دیگر کشورها از جمله ایران به صورت معضلی در آمده است که در جابجایی فضاهای شهریمان همانند میدان سپه ها بلوار کشاورزها میدان ارگ ها شاهد ان هستیم با استناد به دیدگاههای اصحاب نظر در زمینه موضوعات ریخت شناسی(مرفولژی) مانند برادران کریر کریستوفر ...  بیشتر

از تولد تا بلوغ طراحی شهری

کورش گلکار

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1382

چکیده
  مروری بر ادبیات طراحی شهری تفاوت برداشت ها و تنوع تعاریفی که متخصصین از این رشته و حرفه ارائه نموده اند را آشکار می شازد.چنین به نظر می رسد که نبود اجماع در خصوص مفهوم طراحی شهری به میزان قابل ملاحظه ای از عدم توجه به ماهیت پویا و تحول یابنده این حوزه معرفتی سرچشمه میگیرد. هدف این نوشتار بررسی تحولات تاریخی مفهوم طراحی شهری بازشناسی ...  بیشتر

نحو فضای معماری

غلامحسین معماریان

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1381

چکیده
  در دوره معاصر روش های مختلفی برای تحلیل فضای معماری به کار گرفته شده است.روش شکلی(فرمال)، تاریخی و اقلیمی برخی از آن ها میباشند.روش اسپیس سینتکس که در اینجا به نحو فضا ترجمه شده است قرابت موضوعی و مفهومی به شیوه دسته بندی واژگان از اوایل دهه هفتاد در انگلستان رواج یافت. به مدد این روش که اولین بار از سوی استیدمن بیل هیلیر و جولیان هانسن ...  بیشتر

مبنای پیدایش مناره از دیدگاه کرسول

جاناتان ام.بلوم؛ محمدرضا بذل جو

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1381

چکیده
  مقالات کرسول در زمینه مبنای پیدایش و روند تحول مناره که در سال 1926 میلادی منتشر گردید، از جمله آثار اولیه او در شناخت نحوه شکل گیری گونه ای مشخص از بناها بر اساس شیوه خاص وی در طبقه بندی بناها و اخبار مربوط به آنها از راه ثبت و مطالعه تدارج دقیق تاریخی رویدادها به شمار می آیند. بدون شک زمینه اصلی گرایش کرسول به انجام چنین پژوهشی را می توان ...  بیشتر

شهرنشینی، توسعه شهری و شیوه های همزیستی با بیابان در ایران

زهره فنی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1381

چکیده
  قرن بیستم به ویژه به دلیل عملکرد و توسعه شهری و شهر نشینی شاهد مخاطره آمیزترین بهره برداری ها از محیط طبیعی بوده است. هر چه شهرها بیشتر توسعه یابند و بزرگتر شوند منابع بیشتری را طلب میکنند و خطر تخریب محیط زیست را افزایش میدهند.بارگذاری شهری خواه ناخواه در شمار دخالت های وسیع در ساخت اکوسیستم های خشک و نیمه خشک که از حساسیت زیادی برخورداند ...  بیشتر

شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی بانگاهی به منطقه نهبندان

علیرضا عندلیب؛ شریف مطوف

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1381

چکیده
  این نوشتار با بهره جویی از مطالعت انجام شده نظری و تجربی جهانی و به نحو خاص مرور مطالعات طرح توسعه نهبندان به شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی پرداخته است.به این منظور پس از بیان مختصر پایه های نظری و تجارب جهانی و اشاره به اطلاعات و بیان آماری جامع منطقه مرزی فوق، به تحلیل یافته های مطالعاتی و استنتاج ویژگی های خاص این مناطق اشاره شده و ...  بیشتر

شکل شهر منسجم

نوین تولایی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1381

چکیده
  توسعه کالبدی شهرهای ما همواره با ظهور واحدهایی با شکل های جدید همراه است. شهرسازی برای نظارت و جلوگیری از تشدید چندانگی در شکل شهر ها بهارتقای توانایی ای نظری و مهارت های عملی برای انسجام این اجزای نوظهور در کل شهر نیازمنداست. برای نیل به این هدف در این نوشتار دو مقصد عمده دنبال شده است: 1. شکاف سازی مفهوم شکل منسجم 2. اگاهی از ارای شهرسازان ...  بیشتر

ذن ، فرهنگ و هنر ژاپن(نقش مبانی معرفت شناختی ذن در هنر ژاپن)

لادن اعتضادی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1381

چکیده
  هنر ذن تجربه لحظه "بی خودی" و "بی عملی" است، کمال عمل و "ناهنر" است.هنر ژاپنی در تداوم سنتی پایدار، نقش فراگیر خود را تاکنون حفظ کرده است."ژاپنی ها که در متمدن ساختن خویش نقشی فعال داشته ان، همه چیز را در غربال دهنیت ژاپنی می گذرانده اند.ژاپن به عنوان یک تمدن شرقی به طور طبیعی وارد دوران تجدد(مدرنیته) شده است بدون اینکه از سنت هایش بریده ...  بیشتر