دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
تفکر دوگانه و مفاهیم فضا در تئورى و عمل

شهرام پوردیهیمى؛ ساسان سیدکلال

دوره 23، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 7-20

چکیده
  مفهوم فضا در تئورى و عمل در رشتة معمارى و دیگر رشته هاى طراحى محیط همیشه تحت تأثیر مفاهیم شکل گرفته و برآمده از اندیشة فلسفى و اجتماعى و به اصطلاح مفهوم سازى هاى آن ها بوده است و رشته هاى طراحى محیط همواره وام گیرندة ایده ها و مفاهیم فضایى از فلاسفه و نظریه پردازان علوم مختلف بوده اند و بر آن ها نیز اثر داشته اند. در طول تاریخ اشکال مختلف ...  بیشتر

بررسی باستان شناختی محور فیروزآباد سروستان در دورۀ ساسانی شناسایی بخشی از شاهراه ساسانی فیروزآباد دارابگرد

ناصر نوروززاده چگینی؛ لیلا فاضل

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، ، صفحه 61-78

چکیده
   زندگی اجتماعی انسان در هر عصر کلیات پیچیده و درهم تنید ه ای است که وجوه مختلف ساختاری آن همزمان و در ارتباط با کیدیگر معنا می‌یابد. با تشکیل سلسلۀ ساسانی در 224 میلادی و ایجاد تحولی عظیم، حرکتی شگرف در تمام ابعاد جامعه رخ داد و تجارت از ارکان مهم پاسخگویی به نیازهای آن جامعۀ مولد و پویا گشت. در این زمان ایران پل تجاری شرق و غرب شد وکشمکش ...  بیشتر

کتیبه های پاسارگاد در دورۀ اسلامی

محمدصادق میرزاابوالقاسمی

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، ، صفحه 79-88

چکیده
  بقایای مسجد و کاروانسرایی از قرن هفتم و هشتم هجری،در جلگۀ باستانی پاسارگاد، برجای مانده است. مصالح هر دو بنا را از بقایای آثار پیشین در محوطه فراهم کرده اند. بر چندین کتیبۀ مکشوفه از مسجد نام اتابک سعد بن زنگی نقش بسته است. این مکان به «ملک سلیمان » مشهور است و نسبت یافتن اتابکان به «وارث ملک سلیمان » حاکی از اهمیت این مکان ...  بیشتر

بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحلۀ ساخت پروژه های ساختمانی بلند

مجتبی حسینعلی پور؛ ناصر شهسواری؛ فرزانه منتظری

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، ، صفحه 89-98

چکیده
  یکی از رو یکردهای مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی است. از مهم ترین وظایف این مدیریت ایجاد تیم پروژه و بررسی روند تکامل آن است. مبحث مدیریت پروژه و رویکردهای آن در ایران، در سالهای اخیر بسیار در سازمان ها مطرح شده است و در این بین مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان مهم در دستیابی به موفقیت پروژه ها و سازمان هاست. امروزه به چگونگی تشیکل ...  بیشتر

تعیین و به کارگیری معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند در کلان شهرها؛ نمونۀ موردی شیراز

محمدمهدی عزیزی؛ الهام فلاح

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، ، صفحه 185-200

چکیده
  به دنبال روند رشد فزایندۀ جمعیت کلان شهرها در ده ههای اخیرو برای حل مسئلۀ کمبود مسکن، ساختما نهای بلند مسکونی دردستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گرفته است. به منظور ارتقای تأثیرات بلندمدت این ساختما نها بر سیما و عملکرد شهرها و جلوگیری از اثرات منفی آنها بر عملکرد و کیفیت زندگی شهری،معیارهای مکانیابی این بناها میتواند چالشی ...  بیشتر

بررسی موقعیت و وضعیت حمام های تاریخی شهر تبریز

عطیه رشید نجفی

دوره 20، 3-4 ، بهمن 1389، ، صفحه 61-74

چکیده
  حمام های بسیاری در دوره ایلخانان در تبریز ساخته شد، ولی قدمت حمام های قدیمی موجود در تبریز به دوران قاجار و پس از آن یعنی بعد از زلزله ویرانگر 1194 ق می رسد. بعد از زلزله 1194 ق حاکم وقت تبریز نجفعلی خان دنبلی باروی جدیدی به دور شهر ساخت و احتمالا حمام هایی. حدود 100 سال بعد یکی از معتبرترین نقشه های شهر تبریز نقشه دارالسلطنه در 1297 ق تهیه شد. ...  بیشتر

معماری و شهرسازی ایران در 1310-1320 ه. ش. اولین پژواک نوآوری نووارگی: الگوی تهران

سید محسن حبیبی؛ زهرا اهری

دوره 15، شماره 42 ، آذر 1385

چکیده
  استقرار نهادهای اجتماعی نوین در دهه اول قرن چهاردهم خورشیدی زمینه ساز استقرار و تثبیت نیروهایی است که معتقد به سلطه نوآوری (مدرنیسم) هستند. این نیروها گسست از سنت های پیشین و نوپردازی(مدرنیزاسیون) از بالا در همه ابعاد را در دستور کارخود قرار می دهند. هنر معماری و شهرسازی از مهم ترین عرص های کاربرد تفکر نوآورانه است. رسوخ ارزش ها تکنیک ...  بیشتر

کوچی برای همیشه

سیدمحمد مرتضوی

دوره 15، شماره 42 ، آذر 1385

چکیده
  برخی سکونتگاههای روستایی بر اثر عوامل گوناگون جا به جا می شوند. ممکن است بتوان این عمل را رفع یا از بروز آن ها پیش گیری کرد. با بررسی کلی روستاهای جا به جا شده در ایران و دیگر کشورهای جهان در می یابیم که اکثر سکونتگاه های جدید با مشکلات جدی زیادی رو به رو هستند. روستا پدیده ای است متعلق به مکانی خاص و با جا به جا کردن آن در حقیقت موثرترین ...  بیشتر

درآمدی بر مبنای الگوی تعامل انسان و محیط

حسن ذوالفقارزاده

دوره 15، شماره 42 ، آذر 1385

چکیده
  مقاله حاضر بطور گذرا به تبیین مبانی تعامل انسان (طراح) و محیط می پردازد و با فرض اصالت شی ء محسوس (objective) در تعامل آغاز می شود و بعد از نقد اجمالی آن به بررسی اصالت ربط (relation) می پردازد. پس از بررسی نسبت، تناسب، نسبیت، تعلق(attachment) و در نهایت اصالت فاعلیت (subjective) در تعامل بین انسان و محیط، انسان (طراحی) ولایت مدار مختار را در نظام فاعلیت محور ...  بیشتر

آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله معماریه

قیومی بیدهندی

دوره 15، شماره 42 ، آذر 1385

چکیده
  با ظهور دورانمدرن، حرفه معماری و آموزش معماری نیز، مانند دیگر شئون حیات انسان، دستخوش دگرگونی بنیادی شد.شناخت ماهیت آموزش معماری در دوران پیش از مدرن نه تنها در شناخت هویت ما بایسته است، بلکه لازمه شناخت آموزش مدرن معماری و نیز تلاش در ادای سهم مغفول مانده روح آدمی در روزگار ما نیز هست. دقیق ترین راه شناخت آموزش معماری دوران پیش از ...  بیشتر

مقدمه ای بر مدیریت شهر (باورها و اصول راهبردی)

علیرضا فلاحی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  گسترش شهرها طراحان، برنامه ریزان و کارشناسان امور شهری را به مطالعه بیشتر در ابعاد گوناگون توسعه مناطق شهری و تجزیه و تحلیل وجوه گوناگون مدیریت شهری، به منظور ارائه راهکارهای نوین، واداشته است.ارتقای توانایی شناخت و تبادل اطلاعات برای تدوین طرح بهبود فضاهای پیچیده شهری نیازمند دانش و مهارت ویژه ای است.بنابراین، دیگر نقش سنتی متخصصان ...  بیشتر

شهر – خانه حیاط مرکزی (شهر – خانه پایدار، شهر – خانه آئینی )

فرهاد احمدی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  اگر بخواهیم به جوهره سازمان دهی فضا در فلات ایران اشاره کنیم به جرأت می توانیم از ساختار حیاط مرکزی نام ببریم، ساختاری که به صورت در هم تنیده و یکپارچه پاسخ های مناسبی را برای زندگی مادی و معنوی این مردمان به دست داده است ، این ساختار چه در زمینه شکلی (هندسه کلی رح – هندسه جزئی عناصر) و چه در روش پدیداری (مصالح – فن آوری) به شدت از ویژگی ...  بیشتر

در جستجوی اصول حاکم بر نوپردازی شهری

مرتضی هادی جایری مقدم

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  در این مقاله سعی می شود تا با تأمل و باز اندیشی در روند سریع و پرافت و خیز نوپردازی(مدرنیزاسیون) شهری و منطقه ای و با تکیه بر اندیشه های فلسفی مغرب زمین، اصول ثابتی که در طول دوران شهرسازی نوگرا قابل دریافت و ملاحظه بوده و هست، اخراج شود. در این تلاش ابتدا به تعریف واژه های کلیدی متن می پردازیم و سپس با تکیه بر آن و کاوش در آثار اندیشمندان ...  بیشتر

جستارهایی در شرح، تعریف و مراتب نظریه

محمد ایرانمنش

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  مقاله جستاری در شرح، تعریف و مراتب نظریه تلاشی است در جهت تبیین معنا و حقیقت نظریه و دریافتن وجوه و ابعاد آن به عنوان رکن اندیشه منظم بشری بدانسان که بتوان با استفاده از این نظریه شناسی پایه به درک و بهره گیری بهتری از نظریه در معماری نائل آمد. سلسله مراتب تفکر تحلیلی اقتضا می کند پیش از پرداختن به نمودی خاص و تخصصی از نظریه شناختی بنیادی ...  بیشتر

تأثیر طراحی شهری در پیشگیری و کاهش جرایم و نابهنجاری ها

محمد حشمتی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مثل غذا، سرپناه و بهداشت از ضروریات و نیازهای اصلی انسان است. احساس ناامنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکانهای نا امن سایر فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار میدهد و امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به درستی انجام ژذیر نخواهد بود. نابهنجاریهای اجتماعی و جرایم ...  بیشتر

برنامه ریزی راهبردی مدارس معماری، چرا و چگونه؟

حمید ندیمی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  مقاله حاضر کوشیده است تا ضمن ارائه تصویری کلی از توسعه کمی پرشتاب سالهای اخیر در آموزش معماری کشور، که به ناگزیر تنزیل کیفیت به دنبال خواهد داشت، ضرورت برنامه ریزی راهبردی و تقیم کار مبتنی بر نقاط قوت دانشکده های معماری کشور را، در مقطع زمانی امروز، گوشزد کند.علاوه بر آن، مقاله پس از بیان چیستی برنامه ریزی راهبردی، سازوکار و گام های ...  بیشتر

استفاده از املاح آب دریا برای تهیه مصالح ساختمانی

محسن سرتیپی پور

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  نیاز به تأمین مسکن برای جمعیت رو به افزایش جهان، گسترش فقر و نابرابری، آلودگی های زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه منابع طبیعی برای تولید مصالح ساختمانی و محدود بودن این منابع شرایطی را به وجود آورده که گروهی از معماران ناچار شده اند به منابع جدید و جایگزینی با حداقل آلودگی های زیست محیطی، قابل بازیافت و ارزان روی آورند. دسترسی به ...  بیشتر

کتاب شناسی توصیفی گزیده تیتوس بور کهارت

غلامرضا دهقان منشادی

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  تیتوس بورکهارت از برجسته ترین سنت گرایان معاصر است. بیشتر اهمیت او از نظر هنر و معماری از ان روست که او بیش از دیگر سنت گرایان به هنر پرداخته است.هنرمند اندیشمند و دردمند امروزی در ایران نمی تواند به او بی اعتنا باشد.حتی کسانی که با آرای او مخالفند گزیری از شناخت دقیق او ندارند. زیرا بدون شناخت اندیشه های کسی نمی توان آنها را رها کرد. ...  بیشتر

طراحی شهری در هزاره سومتأثیرات و نقش نوین اطلاعات و ارتاطات در طراحی شهری)

محمود رضایی

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  امروزه بررسی بازتاب ویژگی های عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی در مقیاس شهر و مطالعه تلفیق فضاهای «مجازی» با فضای واقعی شهری به ویژه بعد از موفقیت شبکه گستره جهانی اینترنت در دهه 90 یکی از مباحث مطرح شهر سازی شده است . پیدایش مفاهیمی همچون جوامع مجازی از جمله پدیده هایی است که قابلیت شبکه های نوین تارتباطاتی و اطلاعاتی را در ایجاد فضاهای ...  بیشتر

صنعت ساختمان و توسعه پایدار

محمدحسن فلاح

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  توسعه پایدار و محیط زیست در فعالیت های صنعت ساختمان توجه متخصصان امر را در اغلب کشورهای جهان به خود جلب کرده است. از مشخصه های بارز و مشکل ساز صنعت ساختمان سازی کشور به کارگیری مصالح ساختمانی مدرن با استفاده از روش های ساخت و ساز سنتی است. این شیوه ساخت و ساز در کشور نشان داده است که مشکلات کمی (برآورده نکردن نیازها) و کیفی (مقاومت مناسب ...  بیشتر

سنجش مکان در طراحی شهری : در آمدی بر تکنیک مکان سنجی

کورش گلکار

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  طراحی شهری علم و هنر آفرینش مکان های پایدار است. این امر از طریق فرایندی صورت می پذیرد که شناخنت و سنجش کیفیت فضاهای شهری گام نخست آن را تشکیل می دهد.از این رو نظریه ها و تکنیک هایی که در حوزه مطالعات ماهوی این رشته قرار دارند، همگی به تبیین پدیده کیفیت مکانی و ارائه روش هایی جهت سنجش آن از دیدگاه طراحی شهری پرداخته اند.  بیشتر

ساختار نظریه و الفبای نظریه پردازی

مهرداد قیومی

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  معماران و اندیشمندان و محققان معماری در مراتب و حوزه های گوناگونی با نظریه سروکار دارند. از این رو لازم است آنان با اصول و مبادی نظریه و نظریه پردازی و جایگاه آن در تحقیق آشنا باشند. این مقاله خلاصه و برداشتی است از کتاب الفبای ساختمان نظریه به نحوی که به کار معماران و نظریه پردازان معماری آید.مقاله با تعریف نظریه آغاز می شود. تعریغف ...  بیشتر

درآمدی بر مقولات اساسی بازسازی(تصورات نادرست و واقعیت ها)

علیرضا فلاحی

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  غالبا متعاقب زمین لرزه های مهیب، خسارات و تلفات مالی و جانی فراوانی به بار می آید که نگاهها را به سوی بازسازی سریع مناطق آسیب دیده معطوف می سازد. به دنبال این امر افکار عمومی خواستار برنامه ای مشخص و از پیش آماده برای بازتوانی و بازسازی اند و افراد اندکی زمان کافی برای تفکر و برنامه ریزی قائل می شوند. در این میان سوال اصلی چگونگی و نحوه ...  بیشتر

برج سازی در قرن بیستم

زینب داعی پور

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  پدیده برج سازی زاییده تحولات اجتماعی – اقتصادی مفرب زمین است. این پدیده پیش از آنکه رشد حجمی و ارتفاعی خود را مرهون معماران باشد، مدیون دستاوردهای صنعنی است. معماران در جهت خلق فضاهایی بودند که از کسالت فرم های اولیه بکاهد و در حین ایجاد تنوع به نیازهای مدام در تغییر و تحول صنوف مختلف پاسخ دهد. در این جهت یه حرکت اصلی صورت پذیرفت که ...  بیشتر