بررسی موقعیت و وضعیت حمام های تاریخی شهر تبریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

حمام های بسیاری در دوره ایلخانان در تبریز ساخته شد، ولی قدمت حمام های قدیمی موجود در تبریز به دوران قاجار و پس از آن یعنی بعد از زلزله ویرانگر 1194 ق می رسد. بعد از زلزله 1194 ق حاکم وقت تبریز نجفعلی خان دنبلی باروی جدیدی به دور شهر ساخت و احتمالا حمام هایی. حدود 100 سال بعد یکی از معتبرترین نقشه های شهر تبریز نقشه دارالسلطنه در 1297 ق تهیه شد. این نقشه شاید کاملترین نقشه ای باشد که تا اواخر دوره قاجار از شهر تبریز تهیه شده است. بنابراین سند معتبری است برای بررسی شهر در این دوره و مکان یابی حمام های قدیمی قدمت بیشتر آن ها به دوره قاجار می رسد. در این مقاله با استفاده از نقشه دارالسلطنه و تحقیقات میدانی در شهر فهرست جامعی از حمام های تبریز و اوضاع فعلی آنها به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Location and Condition of the Historical Baths (hammams) of Tabriz

نویسنده [English]

  • Atiie Rashid Najafi
Faculty Member, Islamic Azad University, Shabestar
چکیده [English]

During the Ilkhanid dynasty (Ilkhanate), many baths (hammams) were built in Tabriz but the existing old baths (hammams) in Tabriz date back to the Qajar era and after, which is after the destructive earthquake of 1194 AH. After the 1194 AH earthquake, Najaf-Ali Khan Donboli the ruler of Tabriz, built a new wall around the city and possibly baths (hammams). About 100 years after that in 1297 AH, one of the most credible city maps of Tabriz, the Dar-ol-Saltaneh map was drawn. This map may be the most complete map drawn of the city of Tabriz until the end of the Qajar era and therefore is a credible document for studying the city in this period and locating the old baths (hammams) which mostly date back to this period. In this article by employing the Dar-ol-Saltaneh map and field studies in the city, an extensive list of baths (hammams) in Tabriz and their current condition is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz
  • Bath
  • History of Architecture