درآمدی بر مبنای الگوی تعامل انسان و محیط

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

مقاله حاضر بطور گذرا به تبیین مبانی تعامل انسان (طراح) و محیط می پردازد و با فرض اصالت شی ء محسوس (objective) در تعامل آغاز می شود و بعد از نقد اجمالی آن به بررسی اصالت ربط (relation) می پردازد. پس از بررسی نسبت، تناسب، نسبیت، تعلق(attachment) و در نهایت اصالت فاعلیت (subjective) در تعامل بین انسان و محیط، انسان (طراحی) ولایت مدار مختار را در نظام فاعلیت محور تعامل معرفی میکند که هم توان تکامل و توسعه و هم توان تنزل و ضیق دارد.آدم اصطرلاب اوصاف علوست وصف آدم مظهر آیات اوست مولوی

کلیدواژه‌ها