بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن

محمدرضا حافظی؛ مجتبی حسینعلی پور؛ سیدپویان غفوری

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.29252/soffeh.29.1.21

چکیده
  در پروژه‌های ساختمانی، طراحان بیشترین اطلاعات مورد نیاز ساخت یک پروژه را از طریق طراحی تولید می‌کنند. بیشتر مسائل طراحی محدودیت‌ها و الزاماتی دارند که در صورت رعایت نکردن و تأمین نشدن آن‌ها از سوی طراحان، با خطای طراحی روبه‌رو هستیم. بنا بر این همه پروژه‌های ساختمانی در طول فرایند طراحی خطاهایی دارند که مدیریت آن‌ها تأثیر ...  بیشتر

کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی

مینا جلالی؛ زهرا ناجی اصفهانی؛ مهوش خادم الفقرایی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.29252/soffeh.29.3.21

چکیده
  کیفیت زندگی شهری، بهبود محیط زندگی در اثر ارتقای کیفی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و جغرافیایی است که بر روند توسعه‌ی زندگی فردی و اجتماعی در شهر اثر می‌گذارد و سنجش کیفیت زندگی، مستلزم درنظر گرفتن همه‌ی این ابعاد است. در این بین کیفیت مسکن به عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازها از جمله ملزومات سنجش کیفیت زندگی در شهر است. ...  بیشتر

زبان الگو و روانشناسى شناختى

حمید رضا شریف؛ فاطمه محمدعلى نژاد

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 23-40

چکیده
  با بررسى دنیاى پیرامونى، قاعده مندى خاصى در نظام پیچیدة طبیعت و ذهن انسان ها دیده مى شود، که براى برقرارى نظم و تعادل در زندگى ضرورى است. از این رو تصمیم گیرى در شرایط متفاوت ملزم به ساده کردن پیچیدگى ها از لحاظ ذهنى و یافتن نوعى قاعده مندى در نظم و بى نظمى است تا از این طریق الگوهایى را شناسایى و به خاطر بسپارند، الگوهایى که کشف آگاهانة ...  بیشتر

قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى

عبدالکریم قائدى

دوره 24، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 23-32

چکیده
  تأثیرپذیرى کیفیت مجتمع هاى مسکونى از قابلیت فضاهاى جمعى موضوع مهمى است که باید از دیدگاه هاى مختلف، به ویژه از منظر کالبد معمارى به آن پرداخته شود. اغلب به این مفهوم، على رغم اهمیت، که مى تواند بر امنیت محیط و شیوة استفاده از آن اثرگذار باشد، کمتر توجه شده است. موضوع این پژوهش تحلیل چگونگى عملکرد فضاهاى جمعى است. از این رو ضرورت پرداختن ...  بیشتر

تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو

حسین پورنادری

دوره 20، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 23-30

چکیده
  عالی قاپو در یک دوره ساختمانی کامل نشده است. شواهدی از روند تکوین بنا در بخش های مختلف کاخ مشهود است و مطالعات سال های 1964 میلادی به بعد ایزمئو نیز این نظر را تایید کرد. البته این مطالعات وجود "هسته اولیه" کاخ پیش از شاه عباس را رد کرد. گویا نتایج مبحث "دوره شناسی" کاخ و هسته اولیه دولت خانه، بی توجه به شواهد باستان شناسی و مستندات تاریخی ...  بیشتر

مقدمه‎ای بر استفاده از GIS در مکان‎یابی زمین‌های دفن زبالة شهری

محسن کوچکزاده؛ نگین شعبانی

دوره 16، شماره 2 ، مهر 1386، ، صفحه 24-37

چکیده
    زمین‌های دفن زبالة شهری (landfills) به دلیل ارتباط مستقیم با پسماندهای جامد، خطر آلوده‌سازی بسیار بالایی برای محیط‎زیست دارند. در مکان‎یابی این زمین ‎رعایت معیارهای زیست‎محیطی ضروری است تا سلامت انسان و محیط زیست تأمین شود. یکی از روش‌های موجود در استفاده از این قواعد و اِعمال آن بر داده‎های مرتبط با مکان‌یابیِ زمین‎‎ دفن زباله ...  بیشتر

بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ

فرشاد رزمگاه

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 25-34

چکیده
  مصرف انرژى یکى از مهم ترین شاخص ها در جهان امروزى است. به این موضوع مى توان از زوایاى متفاوتى نگریست. از طرفى مصرف بیشتر انرژى به معناى تولید بیشتر و  یا صنعتى بودن کشورها بوده و از طرفى دیگر موجب آلودگى بیشتر محیط زیست خواهد شد . افزایش گازهاى گلخانه اى، گرم شدن کرة زمین، آب شدن یخ هاى قطبى، و صدمه دیدن لایة ازن از عوارض آلودگى محیط ...  بیشتر

شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش

قاسم مطلبی؛ لادن وجدان‌زاده

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 25-48

چکیده
  در دنیای کنونی، با توجه به تغییر در پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع بشری، توجه بیشتری به تأثیر حیاتی فضاهای اطراف، خصوصاً فضاهای درمانی، معطوف گشته است. در یک فضای درمانی، هنگام مبارزۀ بیمار با بیماری، محدود شدن اجباری او، احساس بی‌پناهی، نگرانی در مورد مخارج پزشکی، و درنتیجه تشخیص بیماری و عمل جراحی دست به دست هم داده و او را تحت فشار ...  بیشتر

تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین

مهرداد قیومی بیدهندی؛ یحیی سپهری

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 25-40

چکیده
  دانشکدۀ معماری دانشگاه ملی ایران دومین مدرسۀ معماری ایران است که در سال ۱۳۳۹ش هم‌زمان با تأسیس دانشگاه ملی ایران آغاز به کار کرد. پس از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکدۀ معماری دانشگاه ملی ایران اهمیت بسیاری در تاریخ آموزش معماری در ایران دارد. بررسی تاریخ آموزش معماری در این دانشکده مراحل و جنبه‌ها و حوزه‌های گوناگونی ...  بیشتر

پیشنهاد معیارهای اعتباری کلیدی ارزیابی پایداری، برای بهروزرسانی و توسعة سیستمهای بینالمللی رتبهبندی ساختمان سبز

مریم ملازاده یزدانی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 25-44

چکیده
  با تمرکز بر اعتبار گواهی‌نامه‌های سبز، که بیشتر بعد زیست‌محیطی پایداری را پوشش می‌دهند، تصویر عظیم سیمای پایداری نادیده گرفته می‌شود. از این منظر، توسعة معیارهای اعتباری کلیدی ابزارهای رتبه‌بندی و عرضة چارچوبی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی شایسته و متعادل ابعاد سه‌گانة پایداری لازم و ضروری است. هدف از این تحقیق پیشنهاد معیارهای ...  بیشتر

گفتمانی نو در معماری؛ مبتنی بر عصبـ روانشناختی

سیما منصوری؛ محسن فیضی؛ حسن عشایری

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 25-40

چکیده
  از دهة 1980 میزان سلامت و طول عمر معیار ارزیابی و شاخص توسعه‌یافتگی کشورها شد و سلامت با ابعاد گستردة آن، از جمله توجه به تعامل با محیط، مطرح شد. علی‌رغم این نگرش رو به رشد، هنوز شاهد بی‌توجهی معماران و برنامه‌ریزان کالبدی در طراحی و ساخت محیط و بی‌پاسخ ماندن نیازهای روانی کاربران هستیم. فقدان محیط پاسخ‌گو به نیازهای عصب‌ـ روان‌شناختی، ...  بیشتر

شناسایی و سنجش فنون رایج در «مطالعۀ موردی برای طراحی معماری»

علی اصغر ملک افضلی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 25-36

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.3.25

چکیده
  مطالعۀ موردی اصطلاح رایجی در معماری است که هم اشاره به استفاده از پروژه­های انجام­شده در گذشته، به مثابۀ پیشینۀ طراحی، دارد و هم اشاره به راهبردی برای تحقیق به شکل عام. از­این­رو پرداختن به مسئلۀ روش­شناسی مطالعۀ موردی به طور خاص برای معماران در شکل آموزشی و تحقیقی ضرورت می­یابد؛ چراکه به سبب رایج بودنش در معماری، همان­قدر ...  بیشتر

ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس‌های درس با استفاده از شاخص‌های پویا مطالعة موردی: دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

محمدعلی فدایی اردستانی؛ حیدر ناصری مبارکی؛ محمدرضا آیت‌اللهی؛ زهراسادات زمردیان

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 25-40

چکیده
  بهره­گیری مناسب از نور روز با توجه به مصرف انرژی، عملکرد، و یادگیری دانش­آموزان و مدرسین در ساختمان­های آموزشی مسئله­ای قابل تأمل است. بی­توجهی به طراحی دقیق پنجره، سایبان، و متعلقات آن منجر به بروز خیرگی یا افزایش بار سرمایش ساختمان به دلیل ورود تابش مستقیم خورشید یا کاهش نور روز مناسب خواهد شد. با توجه به ثابت بودن نقاط ...  بیشتر

معماری رومی در مقابل معماری بومی بررسی خصوصیات گرایش موسوم به کلاسیک در معماری معاصر تهران

سویل ظفرمندی؛ نادیه ایمانی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 27-50

چکیده
   گرایشِ موسوم به «کلاسیک» یا اصطلاحاً «رومی» امروزه در معماری تهران مرسوم شده است. ظاهراً به نظر می­رسد که این نوع معماری، با استفاده­ از عناصر مشابه به معماری نئوکلاسیک غربی در نما، در آن طبقه­بندی قرار می­گیرد.­ بررسی­های دقیق و مطالعات نشان می­دهد که چنین امری اتفاق نیفتاده است و آنچه به چشم دیده می‌شود ...  بیشتر

راهکارهایی برای انعطافپذیری مسکن معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان

مریم غروی الخوانساری

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 27-50

چکیده
  عموماً در طول عمر خانوادة هسته‌ای تغییراتی به صورت انبساط و انقباض در بعد خانوار قابل طرح است. هدف از طرح این مقاله مطالعة رویکردهای انعطاف‌پذیری و بهره‌گیری از آن‌ها به منظور عرضة راهکارهایی متناسب با تغییرات الگوی خانواده در مسکن معاصر است. پرسش اصلی مقاله این است: آیا طرح مسکن واحد و در عین حال هماهنگ با انبساط و انقباض الگوی ...  بیشتر

طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور

احمد صراف­ زاده؛ محمد دیده­ بان؛ بهزاد وثیق

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.27

چکیده
  نقش هندسه در معماری ایران پیشینه­ای طولانی دارد، یکی از کاربردهای آن استفاده در آرایه­های تزیینی بوده است. همچنین دزفول واقع در شمال خوزستان نمونه­ای از شهرهای با آرایه­های ارزشمند است که عمدۀ آن­ها از نوع آجری هستند. آرایه­ها در قسمت­های مختلف به کار رفته و به منزلۀ پوستۀ جانبی تنوع در معماری ایجاد کرده­اند. این تنوع ...  بیشتر

سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول)

علیرضا عینی فر؛ آزاده آقالطیفی؛ زینب حیاتی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.27

چکیده
                 درک قلمروهای مکانی در فضای کالبدی، یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان به شمار می‌رود. یکی از تدابیری که معمار ایرانی بدین منظور به کار بسته، ارائه‌ی الگویی خاص برای تقسیم‌بندی فضایی در معماری بنا است، به‌گونه‌ای که با تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی فضایی آرام و به‌دوراز مزاحمت، برای اعضای ...  بیشتر

ساختمان بانک چین

سعید مشایخ فریدنی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1373، ، صفحه 34-43

چکیده
  تا کنون آسمانخراش های متعددی توسط معماران گوناگون در نقاط مختلف گیتی طراحی و بنا شده است که برخی از آنها به سبب ویژگی های منحصر به فرد در تاریخ ساخت این گونه بناها ثبت گردیده است. ولی برج بانک چین که توسط ای ام پی و همکاران او طراحی گردیده از نظر آقای پیتر بلیک به سبب فرمی نوین و سازه ای بدیع دارای خصائصی است که آن را از دیگر آسمانخراش ...  بیشتر

یادگاری از گذشتهمجموعه میرزا شفیع

کامبیز حاج قاسمی؛ علی شریف آبادی اسماعیلی؛ اسدالله طالبی؛ علی کشاورز قره بلاغ

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1371، ، صفحه 50-56

چکیده
  بنای منتخب برای معرفی در این شماره مجموعه تیمچه و سرای میرزا شفیع واقع در بازار تبریز است که به دوره قاجار و قرن سیزدهم تعلق دارد. بناهای وابسته به بازارهای ایران بخشی از مهمترین آثار معماری دوره اسلامی را شامل می شود که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند با آنکه شهرت بازارهای ایران عالم گیر گشته معهذا کمتر کتاب و مقاله ای را می شناسیم ...  بیشتر

آموزش سازه

پرویز وزیری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1370، ، صفحه 51-52

چکیده
  معماری در مسیر طراحی ساختمان هر لحظه در ذهن خود هزاران تن مصالح ساختمانی را از زمین بلند میکند و بالای سر می برد و با طرح کانالهای ارتباطی بار آن را به زمین انتقال می دهد. از انجا که باید این عمل را تا لحظه نیل به طرح مطلوب مکررا و به سرعنت انجام داد برای طراحی کانالهای ارتباطی به جای استفاده از روشهای متکی بر فرمول که ممولا طولانی و وقتگیر ...  بیشتر

گزارشی ار واحد اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی

زهره عمادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  در تابستان سال 1360 به وسیله جمعی از دانشجویان و اعضای دانشکده شالوده واحد اسناد و تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ریخته شد و اسناد آن در سال 1362 به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید. از مهمترین هدفهای واحد اسناد و تحقیقات جمع آوری تنظیم و طبقه بندی اسناد و پروژه های مطالعاتی و تحقیقی دانشجویان این دانشکده برای یاری رساندن به پژوهشگران در ...  بیشتر

چگونه طراحی می کنم

محمود رازجویان؛ مسعود تهرانچی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1370

چکیده
  نشریه صفه در نظر دارد که زیر پوشش این عنوان فضای مناسبی جهت ارائه آثار با ارزش دانشجویی اعم از پروژه و مقاله باز کند با استفاده از این فرصت در این نوشته آقای مسعود تهرانچی همراه با گزارشی کوشا از دکتر محمود رازجویان ارائه شده است.  بیشتر

ورای هندسه، طاق و گنبد

فرهاد فخار تهرانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1371

چکیده
  معمولا هندسه سقف های پوسته ای سنتی از نوع طاق گنبد چنان چشم بیننده را خیره میکند که او را از اندیشیدن درباره مهارت بکار گرفته شده در ایستایی و مسایلاجرایی آجرچینی دور می سازد. با وجود این نباید فراموش کرد که در ساختن این گونه سقف ها از انواع آجرچینی استفاده می شود و اساسا تفاوت هندسه سقف ها از روش متفاوت آجرچینی ناشی می گردد.  بیشتر

گزارش طراحی غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی ته جان کره

فرهاد احمدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1372

چکیده
  نمایشگاه بین المللی ترجان تحت عنوان راه های جدید به سوی توسعه در تابستان سال 1372 گشایش یافت به رغم تحولات سریع و پیاپی در نیمه دوم قرن حاضر،به ویژه در کشورهای صنعتی و ورود به دوران فرا صنعتی و عصر ارتباطات به نظر می رسد هنوز بشر دچار مصائب بیشماری است که بخشی از آن نیز زاییده همین تحولات پیاپی است به دنبال چاره اندیشی برای حل این امور، ...  بیشتر

آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

بهرام قدیری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1372

چکیده
  معرفی شخصیتی که حدود هشتاد سال به معماری سنتی ایران خدمت ارزنده کرده است آن هم در قالب چند صفحه نوشتار مسلما حق مطلب را ادا نمی کند لذا در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که گزارش حاضر خود را از چنین ادعایی مبرا ساخته فقط به گوشه هایی از زندگی حرفه ای یکی از استادکاران معماری یزد به صورت اجمال می پردازد. استاد حاجی علی الکبر آخوند" خرمی" ...  بیشتر