ورای هندسه، طاق و گنبد

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

معمولا هندسه سقف های پوسته ای سنتی از نوع طاق گنبد چنان چشم بیننده را خیره میکند که او را از اندیشیدن درباره مهارت بکار گرفته شده در ایستایی و مسایلاجرایی آجرچینی دور می سازد. با وجود این نباید فراموش کرد که در ساختن این گونه سقف ها از انواع آجرچینی استفاده می شود و اساسا تفاوت هندسه سقف ها از روش متفاوت آجرچینی ناشی می گردد.

کلیدواژه‌ها