یادگاری از گذشتهمجموعه میرزا شفیع

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

-

چکیده

بنای منتخب برای معرفی در این شماره مجموعه تیمچه و سرای میرزا شفیع واقع در بازار تبریز است که به دوره قاجار و قرن سیزدهم تعلق دارد. بناهای وابسته به بازارهای ایران بخشی از مهمترین آثار معماری دوره اسلامی را شامل می شود که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند با آنکه شهرت بازارهای ایران عالم گیر گشته معهذا کمتر کتاب و مقاله ای را می شناسیم که در معماری بازارهای مدافه کرده باشد.بازارهای شهرهای ایران و بناهای وابسته بدان هرچند هنوز اغلب پابرجا زند هند و مردم در آنها به کسب و کار و زندگی مشغولند اما دچار آسیب های فراوان و دخل و تصرف های گوناگون گشته اند. متاسفانه قسمت هایی از بازارها کاملا چهره عوض کرده و اصالت خود را از دست داده اند. و بعضی دیگر در حال انهدام کامل هستند. ناگفته نماند بی توجهی به این آثار بیش از هر چیز حاصل بی اطلاعی از ارزش های معماری و فرهنگی نهفته در آنهاست .بدین ترتیب مطالعه بررسی و معرفی این آثار از یک سو می تواند بر دانش معماری و فضاسازی طراحان بخصوص در زمینه طرح مجموعه های وسیع و فضاهای عمومی تجاری و فرهنگی بیافزاید و گام مهمی در راه دستیابی به هویت معماری اسلامی تلقی گردد و از سوی دیگر قدر و منزلت وافعی این آثار گرانقدر را در چشم مردم و مسئولان روشن نموده، اسباب حمایت بیشتری از آنها را پدیدی آورد. برداشت این اثر توسط دانشجویان دانشکده آقایان- علی کشاورز قره بلاغ – علی شریف آبادی اسماعیلی – اسدالله طالبی در سال 1367 انجام شده است.

کلیدواژه‌ها