دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله پژوهشی
تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد

سیدمحمد آسایش

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 5-26

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.5

چکیده
  چکیدهاقامه مجلس عزاداری در قالب سوگواری ها و نوحه خوانی ها در حسینیه ها، تکایا، مساجد و منازل در گذر زمان تا کنون افتخار مردمان دارالعباده یزد است و همین عشق و دلداگی به اهل بیت باعث می شود هر ساله عزاداری ها با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود. این پژوهش به بیان باورها و ارزش های مردم مومن یزد در قالب شناخت و معرفی خانه های  امام حسینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول)

علیرضا عینی فر؛ آزاده آقالطیفی؛ زینب حیاتی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 27-48

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.27

چکیده
                 درک قلمروهای مکانی در فضای کالبدی، یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان به شمار می‌رود. یکی از تدابیری که معمار ایرانی بدین منظور به کار بسته، ارائه‌ی الگویی خاص برای تقسیم‌بندی فضایی در معماری بنا است، به‌گونه‌ای که با تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی فضایی آرام و به‌دوراز مزاحمت، برای اعضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر همزمان درصد سطوح شفاف نما و جهتگیری بنا بر میزان مصرف انرژی مدارس در اقلیم معتدل و مرطوب ایران

رضا امیری فرد؛ محمودرضا ثقفی؛ منصوره طاهباز

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 49-65

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.49

چکیده
  جهت‌گیری و میزان سطوح شفاف بنا دو متغیری هستند که به آن‌ها در مراحل اولیة طراحی معماری به مثابة قرارگیری در سایت و تعادل بین سطوح کدر و شفاف پرداخته می‌شود. هدف در این تحقیق تعیین جهت‌گیری بهینه و درصد مناسب سطوح شفاف ساختمان، همچنین اندازه‌گیری تفاوت شرایط بهینه بر میزان مصرف انرژی نهایی است. نمونة موردی این تحقیق بناهای آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی

شمین گلرخ؛ مهسا باقری

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 67-82

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.67

چکیده
  در پروژه‌ی ساخت میدان امام علی (ع)‌ اصفهان، گذشته‌ای اخیر (سبزه‌میدان) دگرگون و به میدانی وسیع با نام جدید تبدیل تا روایتی از تاریخ جمعیِ شهر را تجسم ببخشد و کالبد را محملی برای بیان نمادین و یادآوری آن سازد. این پژوهش با تأکید بر بُعد سیاسی مفهوم خاطره و یادآوری/ فراموشی، در راستای چرخشی انتقادی به سمت روایت گروه‌های نادیده گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکردی نو برای ترسیم نقش مایه های گره ده با استفاده از روش پاره خط مبنا

محمدمنان رئیسی؛ مجید دهشتی؛ مهدی خوش نژاد

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 83-90

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.83

چکیده
  گره‌های سنتی ترکیبی از واحدهای هندسیِ پایه هستند که به نقش‌مایه یا آلت‌های گره معروف هستند و هرکدام شمایل تعریف‌شده و مشخصی دارند. در روش‌های سنتی مرسوم ترسیم نقش‌مایه‌ها یا آلات گره، به دلیل استفاده از ابزارهای متعدد ترسیمی و ترسیم الگوهای متمایز برای هر آلت، باعث پیچیدگی و زمان‌بر بودن ترسیم گره می‌شوند. به منظور رفع این مسئله، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازخوانی بنای موسوم به شربت‌خانۀ افوشته براساس وقفنامۀ موقوفات سید واقف

نغمه اسدی چیمه؛ نیلوفر ملک؛ حمیدرضا جیحانی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 91-108

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.91

چکیده
  روایات و داستان‎هایی که از سوی عوام برای برخی آثار معماری نقل می‎شود، می‎تواند منبعی برای شناخت یک اثر تلقی شود. ولی در مواردی این باورها و افسانه‎ها چنان نزد پژوهشگران پذیرفته می‎شود که بدون تشکیک و به چالش کشیدن، آن‎ها را به عنوان پیش‎فرض در پژوهش خود به کار می‎گیرند. نمونه‎ای از این باورها که به کتب و مقالات نیز راه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کانون‌های توجه معماری در چهار تاریخ‌نامۀ معماری

امید شمس

دوره 30، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 109-122

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.109

چکیده
  تاریخ‌نامه‌های معماری گوناگون‌اند. این گوناگونی تا اندازه‌ای از «دیدگاه» مورخ معماری سرچشمه می‌گیرد. مورخ معماری  از ناکجا به معماری نظر نمی‌کند، بلکه همواره به‌ناگزیر از زاویه‌ای خاص به معماری می‌نگرد. اگرچه دیدگاه مورخ در مسئله‌ها، پرسش‌ها، میدان جستجوی شواهد و نیز تفسیر آنها اثر می‌گذارد، بیش و پیش از اینها جنبه ...  بیشتر