دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله پژوهشی
معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن

امیرعلی علایی؛ سیدعباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 5-26

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.5

چکیده
  از نزدیک به سه دهۀ پیش توسعۀ پایدار در ابتدا با محوریت محیط زیست، سپس به همراهی اقتصاد، و درنهایت با افزوده شدن بعد اجتماعی در همۀ تصمیم­گیری­ها به­ویژه طراحی معماری و شهرسازی وارد شده است. بی­توجهی به مباحث اجتماعی می­تواند موجب ناپایداری در عرصه­های متفاوت گردد. هدف در این پژوهش یافتن معیارهای مؤثر بر ارتقای پایداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور

احمد صراف­ زاده؛ محمد دیده­ بان؛ بهزاد وثیق

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 27-42

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.27

چکیده
  نقش هندسه در معماری ایران پیشینه­ای طولانی دارد، یکی از کاربردهای آن استفاده در آرایه­های تزیینی بوده است. همچنین دزفول واقع در شمال خوزستان نمونه­ای از شهرهای با آرایه­های ارزشمند است که عمدۀ آن­ها از نوع آجری هستند. آرایه­ها در قسمت­های مختلف به کار رفته و به منزلۀ پوستۀ جانبی تنوع در معماری ایجاد کرده­اند. این تنوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله

سید پویان کاظمی سنگدهی؛ رهام افغانی خراسکانی؛ محمد تحصیلدوست

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 43-58

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.43

چکیده
  به دست آوردن درک شهودی رفتار سازه­ای فرم­های معماری همواره برای معماران مسئله­ای با­اهمیت بوده است. در دورۀ مدرن رابطۀ نزدیکی میان معمار و مهندس سازه در طراحی ساختمان بلند وجود داشته که، در پی کمرنگ شدن آن در دورۀ حاضر، کارایی سازه­ای فرم­های ساختمان بلند کاهش یافته است. ازآنجاکه هزینه­های بخش سازه در حدود یک­سوم هزینه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی

حامد همدانی گلشن؛ قاسم مطلبی؛ مصطفی بهزادفر

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 59-76

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.59

چکیده
  در این پژوهش ویژگی­های فرهنگی­ای شناسایی می­شود که در هر جامعه­ای باید پیش­شرط مطالعات نحو فضا قرار گیرد. هدف از آن سنجش و ارزیابی نتایج نظریۀ نحو فضا با استفاده از یک مدل تجربی است. برای این منظور، سه کوی مسکونی، که هر سه در دورۀ پهلوی دوم شکل گرفته­اند، به صورت هدفمند از میان کوی­های متعدد برگزیده شده است. مدل نظری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین

مظفر صرافی؛ فاطمه قناد

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 77-92

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.77

چکیده
  تحقق توسعۀ پایدار شهری در سراسر جهان بیشتر در سطوح محلی قابل­مشاهده است، به طوری که شهرهای پایدار بر پایۀ محلات پایدار ساخته شده­اند. ناپایداری محلات شهری، به منزلۀ سطوح خرد در نظام سازمان فضایی شهر، ناپایداری شهرها را به دنبال داشته است. محلۀ آخوند، واقع در شهر قزوین، یکی از محلات تاریخی باقی­مانده در این شهر است که از دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر

محمدصالح شکوهی بیدهندی؛ محمد عباسپور کالمرزی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 93-105

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.93

چکیده
  شهر تهران، پایتخت ایران، از دهه­های گذشته دچار نوعی نابرابری در نظام توزیع خدمات و جدایی گزینی اقشار و طبقات مختلف اقتصادی شده است. بر این اساس ساکنان شمال تهران عمدتاً پردرآمد هستند و دسترسی بیشتری به بسیاری از خدمات و تجهیزات شهری دارند. این در حالی است که ساکنان جنوب تهران عمدتاً درآمد کمتری دارند و از نظر دسترسی به خدمات نیز محروم­تر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری

سیده­ بشری موسوی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 107-140

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.107

چکیده
  مدرسۀ دارالفنون در دومین سال سلطنت ناصرالدین­شاه به همت صدراعظم او میرزا تقی­خان امیرکبیر بنا شد. بنای این مدرسه در تاریخ خود دستخوش دگرگونی­های بسیاری بوده است. نخستین بنای آن را در سال 1266ق به دستور میرزا تقی­خان امیرکبیر و به طراحی میرزا رضاخان مهندس­باشی و معماری محمدتقی­خان معمارباشی ساختند. بنا به همان صورت ماند تا ...  بیشتر