دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله پژوهشی
طراحی به مثابة ... بازخوانی استعاره‌های مفهومی «طراحی»

علی محمدی؛ زهره تفضلی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 5-24

چکیده
  در طی پنجاه سال گذشته نظریه­های طراحی پژوهی روشنگر مفهوم «طراحی» بوده است. از آنجا که این مفهوم امری پیچیده و انتزاعی است، به چارچوب­های مفهومی و روش­های شناختی متناسبی نیاز است تا بتوان وجوه متنوع و پیچیدة این تجربه و فعالیت انسانی را وضوح بخشید. از جملة مهم­ترین نظریات شناختی معاصر «نظریة استعارة مفهومی» است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس‌های درس با استفاده از شاخص‌های پویا مطالعة موردی: دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

محمدعلی فدایی اردستانی؛ حیدر ناصری مبارکی؛ محمدرضا آیت‌اللهی؛ زهراسادات زمردیان

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 25-40

چکیده
  بهره­گیری مناسب از نور روز با توجه به مصرف انرژی، عملکرد، و یادگیری دانش­آموزان و مدرسین در ساختمان­های آموزشی مسئله­ای قابل تأمل است. بی­توجهی به طراحی دقیق پنجره، سایبان، و متعلقات آن منجر به بروز خیرگی یا افزایش بار سرمایش ساختمان به دلیل ورود تابش مستقیم خورشید یا کاهش نور روز مناسب خواهد شد. با توجه به ثابت بودن نقاط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی اندیشه‌های سقراط در مورد شهر و شهریت

سیدمحسن حبیبی؛ نگین صمدی کافی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 41-58

چکیده
  سقراط در قرن پنجم پیش از میلاد به دنیا آمد (469-399ق.م). در جوانی به دنبال روی آوردن به فلسفه، با فلسفة طبیعت­گرایی آشنا شد و چندی نیز مجذوب سوفسطاییان گشت. ولی هیچ­کدام از این دو او را اقناع نکردند. سقراطِ متفکر دیدگاه­های خود را در زندگی، سیاست، و روابطِ اجتماعی در چارچوب شهریّت و حقوق شهروندی بیان و اصولی را عرضه کرد، اندیشه­هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مؤلفه‌های زمانی مؤثر در طراحی شهری حضورپذیر

محمود قلعه‌نویی؛ نیلوفر جبل‌عاملیان

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 59-78

چکیده
  زمان همواره مورد توجه نظریه­پردازان معماری و شهرسازی بوده، اما بررسی­ها در این زمینه­ با تأکید بر جنبه­های زیبایی­شناختی صورت گرفته­­ است. در حالی که بی­توجهی به تأثیر آن بر حضورپذیری فضاهای شهری سبب شده که انسان امروزی، تحت تأثیر ادراک ضرب­آهنگ تند کلان‎شهرها، تمایلی برای حضور در فضاهای شهری را نداشته باشد و به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و کاربست معیارهای زیبایی‌شناسانه برای طراحی خیابان‌های محلی مطالعة موردی: محور شرقی خیابان شهید انصاری قزوین

محمد فائزی؛ محمدعلی طبرسا؛ سیدعلی صفوی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 79-92

چکیده
  غالب فضاهای پیاده در شهرهای ما فاقد جذابیت بصری، شادابی، و کیفیت مناسب طراحی منظر برای ایجاد حس رضایت بصری در پیادگان هستند. از آنجایی که زیبایی یک مفهوم کیفی و قابل تفسیر است، در مورد ابعاد نظری و فلسفی آن به کفایت صحبت شده است. اما چالش­های اصلی این مفهوم، نحوة سنجش، ارزیابی، و به­کارگیری آن است. خیابان­های محلی یکی از فضاهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار

علی عمرانی‌پور؛ حمیدرضا جیحانی؛ بابک عالمی؛ فاطمه رجبی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 93-118

چکیده
  نراق شهری با سابقة تاریخی است که از حدود یک سدة پیش به­مرور رونق و جایگاه خود را از دست داده است. بازار مهم­ترین ساختار تاریخی باقی­مانده از دوران رونق و شکوه نراق است. با وجود ثبت بازار در فهرست آثار ملی، کم­توجهی و نبود رونق تجاری به فرسودگی و تخریب بخش­هایی از آن دامن زده است؛ چنان­که هم­اکنون حفظ این ساختار تاریخی نیازمند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه

مظفر عباس‌زاده؛ سرور طریقی؛ آرام علیزادگان

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 119-136

چکیده
  مسجد جامع ارومیه از جمله آثار ارزشمند معماری است که بسیاری از خصوصیات معماری ایرانی از صدر اسلام تا قاجار در آن ذخیره شده است؛ اما از این مجموعه غفلت شده و در مورد آن مطالعات دقیق و دامنه­داری صورت نگرفته است. بررسی­های اولیه، بر مبنای مطالعات، مستندات، و شواهد موجود، نشان­ می­دهد که گنبدخانة مسجد از آثار دوره سلجوقی است و شباهت­های ...  بیشتر