دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 83، دی 1397 
بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار

صفحه 93-118

علی عمرانی‌پور؛ حمیدرضا جیحانی؛ بابک عالمی؛ فاطمه رجبی


نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه

صفحه 119-136

مظفر عباس‌زاده؛ سرور طریقی؛ آرام علیزادگان