مقاله پژوهشی معماری
مرجعیت در هنر و معماری سنتی

جعفر طاهرى

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 5-22

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.5

چکیده
  هدف در این مقاله توصیف و تبیین فراروایتی از اندیشه و مفهوم زیربنایی مرجعیت در جوامع، هنر، و معماری سنتی است. شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه شکل‌گیری آثار هنر و معماری، سازمان اجتماعی‌ـ حرفه‌‌ای پیشه‌‌وران، ساختار طبقاتی، و رفتارهای جوامع سنتی بر پایۀ سلسله‌مراتبی از الگوها یا مراجع معنوی و مادی استوار است. در این مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از متفکران اسلامی

علی کبیری سامانی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ سیدمهدی امامی جمعه

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 23-34

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.23

چکیده
  مفاهیمی چون طبیعت و عالم طبیعت همواره در طول تاریخ محملی برای تفکر و نظریه‌پردازی اندیشمندان بوده است. متفکران اسلامی نیز همچون دیگر اندیشمندان تعاریفی در مورد این دو مقوله بیان کرده‌اند. کنکاش بین این تعاریف و یافتن چگونگی رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از نظر متفکران اسلامی، در فهم رویکرد معماران معاصر به این دو مقوله راهگشا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بازخوانی ادراک فضای سالمندان با تطبیق نقشه‌های نحو فضا و نقشه‌های شناختی مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک

فرناز چراغی فر؛ حسین سلطان زاده؛ هادی قدوسی فر

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 35-48

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.35

چکیده
  با بالا رفتن سن به‌تدریج توانایی سالمندان در شناخت فضاهای معماری و محوطه‌های داخلی یا بیرونی مربوط به آن کاهش می‌یابد و این نکته، از یک‌سو، وابستگی آنان را به سایرین بیشتر می‌کند و در مراحل بعدی ممکن است قدرت راه‌یابی و مسیریابی را از دست بدهند. هدف از این پژوهش عرضۀ شناخت عناصری است که در ابعاد ذهنی پیری در جای خود نقش دارند. مقالۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
ارزیابی تأثیر به‌کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری

مجید احمدنژاد کریمی؛ مهدی محمودی کامل آباد؛ مریم عظیمی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 49-66

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.49

چکیده
  تا کنون تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ ابعاد گوناگون دانش سازه صورت گرفته است. مسئلۀ اصلی در نتایج اکثر این پژوهش‌‌ها نبود توجه کافی به چگونگی حضور دانش سازه در فرایند طراحی معماری است. دانش سازه دارای دو نوع شناخت اصلی شامل شناخت عددی و شناخت هندسی است. هر دو شناخت دارای ارزش‌های خود در فرایند طراحی هستند، ولی بخشی از شناخت سازه قابلیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ قدرت میشل فوکو

نوشین قربانی؛ سحر طوفان؛ حبیب شاه‌حسینی؛ نیما ولی‌زاده؛ حسن ستاری ساربانقلی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 67-80

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.67

چکیده
  عصر پهلوی اول سرآغاز سلسله‌ای از تغییروتحولات بود که ظهور ایرانِ مدرن را به‌دنبال داشت. رضاشاه با عقلانیتِ سیاسی جدید کوشید تا قدرت را در جامعه نهادینه کند، بدین منظور شهروندانی مطیع و منظم نیاز بود تا امرِ حکمرانی میسر گردد. از نظر فوکو، متفکر معروف فرانسوی، شکل اِعمال قدرت در دنیای مدرن از شکل سنتی آن متفاوت است و به اشکال مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی

محمدرضا غلامی گوهره

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 81-98

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.81

چکیده
  شهرها سیستم‌های پویایی هستند که تحت عوامل مختلف رشد می‌کنند یا رو به‌ زوال می‌روند. انقباض شهری یکی از مفاهیم جدیدی است که در دهۀ اول قرن 21 بدان توجه شد. درحقیقت، این مفهوم بیانگر نوعی زوال شهری است که تحت تأثیر کاهش جمعیت، اقتصاد، کالبد، محیط‌زیست، و سایر ابعاد شهری قرار دارد. ماهیت چندبعدی و علی ـ معلولی این پدیده باعث شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن

امید شمس؛ مهرداد قیومی بیدهندی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 99-113

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.99

چکیده
  عمل معماری بر معرفت‌هایی مبتنی است و مورخ معماری برای تفسیر بهتر عمل لازم است دربارۀ معرفت‌های مبنای آن عملْ معرفت تاریخی داشته باشد. با مراجعه به تقسیم‌بندی معرفتی که هری کالینز، جامعه‌شناس علم، عرضه کرده است، می‌توان به «معرفت ضمنی» در معماری قایل شد و آن را یکی از معرفت‌های مبنای عمل معماری شمرد. «معرفت تنانی» یکی ...  بیشتر