دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله کوتاه
نحو فضای معماری

غلامحسین معماریان

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  در دوره معاصر روش های مختلفی برای تحلیل فضای معماری به کار گرفته شده است.روش شکلی(فرمال)، تاریخی و اقلیمی برخی از آن ها میباشند.روش اسپیس سینتکس که در اینجا به نحو فضا ترجمه شده است قرابت موضوعی و مفهومی به شیوه دسته بندی واژگان از اوایل دهه هفتاد در انگلستان رواج یافت. به مدد این روش که اولین بار از سوی استیدمن بیل هیلیر و جولیان هانسن ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مبنای پیدایش مناره از دیدگاه کرسول

جاناتان ام.بلوم؛ محمدرضا بذل جو

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  مقالات کرسول در زمینه مبنای پیدایش و روند تحول مناره که در سال 1926 میلادی منتشر گردید، از جمله آثار اولیه او در شناخت نحوه شکل گیری گونه ای مشخص از بناها بر اساس شیوه خاص وی در طبقه بندی بناها و اخبار مربوط به آنها از راه ثبت و مطالعه تدارج دقیق تاریخی رویدادها به شمار می آیند. بدون شک زمینه اصلی گرایش کرسول به انجام چنین پژوهشی را می توان ...  بیشتر

مقاله کوتاه
شهرنشینی، توسعه شهری و شیوه های همزیستی با بیابان در ایران

زهره فنی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  قرن بیستم به ویژه به دلیل عملکرد و توسعه شهری و شهر نشینی شاهد مخاطره آمیزترین بهره برداری ها از محیط طبیعی بوده است. هر چه شهرها بیشتر توسعه یابند و بزرگتر شوند منابع بیشتری را طلب میکنند و خطر تخریب محیط زیست را افزایش میدهند.بارگذاری شهری خواه ناخواه در شمار دخالت های وسیع در ساخت اکوسیستم های خشک و نیمه خشک که از حساسیت زیادی برخورداند ...  بیشتر

مقاله کوتاه
شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی بانگاهی به منطقه نهبندان

علیرضا عندلیب؛ شریف مطوف

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  این نوشتار با بهره جویی از مطالعت انجام شده نظری و تجربی جهانی و به نحو خاص مرور مطالعات طرح توسعه نهبندان به شناخت مبانی آمایش مناطق مرزی پرداخته است.به این منظور پس از بیان مختصر پایه های نظری و تجارب جهانی و اشاره به اطلاعات و بیان آماری جامع منطقه مرزی فوق، به تحلیل یافته های مطالعاتی و استنتاج ویژگی های خاص این مناطق اشاره شده و ...  بیشتر

مقاله کوتاه
شکل شهر منسجم

نوین تولایی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  توسعه کالبدی شهرهای ما همواره با ظهور واحدهایی با شکل های جدید همراه است. شهرسازی برای نظارت و جلوگیری از تشدید چندانگی در شکل شهر ها بهارتقای توانایی ای نظری و مهارت های عملی برای انسجام این اجزای نوظهور در کل شهر نیازمنداست. برای نیل به این هدف در این نوشتار دو مقصد عمده دنبال شده است: 1. شکاف سازی مفهوم شکل منسجم 2. اگاهی از ارای شهرسازان ...  بیشتر

مقاله کوتاه
ذن ، فرهنگ و هنر ژاپن(نقش مبانی معرفت شناختی ذن در هنر ژاپن)

لادن اعتضادی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  هنر ذن تجربه لحظه "بی خودی" و "بی عملی" است، کمال عمل و "ناهنر" است.هنر ژاپنی در تداوم سنتی پایدار، نقش فراگیر خود را تاکنون حفظ کرده است."ژاپنی ها که در متمدن ساختن خویش نقشی فعال داشته ان، همه چیز را در غربال دهنیت ژاپنی می گذرانده اند.ژاپن به عنوان یک تمدن شرقی به طور طبیعی وارد دوران تجدد(مدرنیته) شده است بدون اینکه از سنت هایش بریده ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بررسی یک شباهت

محمد ایرانمنش

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  در این مقاله با بیانی تحلیلی به شباهت قابل توجهی پرداخته شده است که بین یکی از طرحهای معمار معاصر و مشهور غربی لئون کرایر با یکی از معروف تریت آثار معماری دوره اسلامی ایران وجود دارد. چنین شباهتی در دو راستا یکی کیفی و اجمالی و دیگری کمی و تفصیلی، مورد تشریح قرار گرفته که پس از معرفی مختصر و توضیحات اولیه ارائه می گردد.هدف از تشریح چنین ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بازخوانی وقفنامه و بررسی کالبدی مرکز محله علیقلی آقا

محسن طبسی

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  از آنجا که معماری و شهر سازی گذشته ایران به شدت با کمبود سوابق مکتوب رو به رو است لذا بازخوانی مجدد وقفنامه ها به عنوان مراجعی ارزشمند در این باب به منظور دست یابی به سیمای ابنیه محلات و شهر ها و نیز چگونگی طراحی و اجرا مدیریت و ساماندهی تأمین منابع مالی و تعمیر و نگهداری بسیارحایز اهمیت است. این نوشتار با چنین هدفی به مجموعه مرکز محله ...  بیشتر

مقاله کوتاه
آرمانشهر اسلام: شهر عدالت

بهناز امین زاده؛ محمد نقی زاده

دوره 12، 4-3 ، دی 1381

چکیده
  ویژگیها و مختصات شهر آرمانی یا مدینه فاضله که با تعابیری چون ارمانشهر ناکجااباد یوتوپیا و هیچستان در آرا و نظریات مختلف به کار گرفته شده است، از دو طریق قابل پی جویی است. یکی، از مطالعه آثار آنان که به طور مستقیم از مدینه فاضله و محیط زندگی آرمانی انسان سخن گفته اند، و دیگر، از بررسی و غور در آثاری که اصول و ویژگی هایی برای مشی و زندگی ...  بیشتر