دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله کوتاه
یادگاری از گذشتهمجموعه حاج کریم

کامبیز حاجی قاسمی

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  یادگاری از گذشته در هر شماره صفه بنای تاریخی با ارزشی را معرفی می نماید تصاویر ارایه شده اعم از عکس و نقشه در این سلسله مقالات محصول زحمات دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در ثبت و ضبط آثار تاریخی کشور ماست. انرژی که برای این شماره برگزیده شده، مجموعه حاج کریم در بازار اصفهان است که به دوران قاجاریه تعلق دارد. این ...  بیشتر

مقاله کوتاه
انرژی حاصل از نیروی باد

عبدالرزاق کعبی نژادیان

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  در میان انرژی های موجود در دنیا، شاید منابع انرژی فسیلی برتری همیشگی خود را تا ابد حفظ نماید، اما موجودیت مستمر آن موضوع بحث روز است به همین جهت با استفاده از انرژی باد به عنوان جایگزین به مقدار قابل توجهی می توان کمبود انرژی را در زمینه تولید برق و حرارت تامین کرد نوشتار حاضر، پیشرفت و توسعه پروژه های سیستم تبدیل نیروی باد به حرارت ...  بیشتر

مقاله کوتاه
پدیده های ناسازگار ساختارهای فنی و تکنیکی رایج و تولید انبوه ساختمان

محمدجعفر خاتمی

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  اگر پذیرفته شود که طریق صنعتی کردن ساختمان یکی ار راه های حل مشکل ساختمان و مسکن و یا حداقل تخفیف معضلات آن است، برای اجرای صحیح و تعمیم گسترش این روش باید حلقه های اصلی زنجیره صنعتی سازی کاملا شناسایی و متصدیان و مجریان هر بخشی مشخص و مورد حمایت واقع شوند از دو بخش عمده زنجیره صنعتی کردن ساختمان، یعنی ساخت قطعات و بر پاداری، وظایف و ...  بیشتر

مقاله کوتاه
کتابشناسی شهرهای ایران(قسمت هفتم)

بهرام قدیری

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  کتابشناسی موردی شهرهای ایران که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیده است به علت حجم زیاد این بخش از کار، در شماره های گذشته از کتابشناسی موردی شهرهای ایران حروف "آ" تا "ز" معرفی شد و در این شماره حروف "س" و "ش" در معرض استفاده علاقمندان قرار می گیرد.  بیشتر

مقاله کوتاه
روش موردی در آموزش معماری

لادن احتضادی

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  به کار گرفتن موردهای واقعی در تمرین های آموزشی مدارس معماری در دهه هشتاد در آمریکا مورد بحث، تحقیق و تجربه قرار گرفت این روش نخستین بار دذ آغاز دهه بیست در آموزش مدیریت به کار گرفته شده بود. در آموزش معماری همانند رشته مدیریت که شامل شاخه های گوناگون است، نیاز به خلاقیت و توانایی ایجاد جهش های منطقی یک امر اساسی است به کمک این روش دانشجو ...  بیشتر

مقاله کوتاه
نگاهی به ائتلاف معماری و علوم رفتاری در نیم قرن گذشته

محمود رازجویان

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  تاریخ معماری نیمه دوم قرن بیست حکایت از حوادث بسیار می کند. از مهمترین آن ها شکست معماری مدرن، تولد پست مدرن، دیکانستراکشن و مشتقات آن ها قابل ذکر است امروزه کمتر معماری است که با محتوای این ایسم ها و نمود ظاهری آن ها آشنایی نئاشته باشد، ولی افراد اندکی از ماجراهای متوقف کننده معماری مدرن و همواره کننده راه پست مدرن و دیگر نگرش های متاخر ...  بیشتر

مقاله کوتاه
زواره شهری در حاشیه کویر

علی غفاری

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  در طول تاریخ معماری و شهرسازی کشورمان شهرهای کهن ایران با تداوم، تکرار،تکامل علمی و تجربی به نحوی بنا شده اند که قادرند راهنمای آموزنده ای برای معماران و شهرسازان امروزی تلقی گردند. این گونه شهرها در بستر زمان نیز توانسته اند به عنوان مجتمع های زیستی انسان ها به نیازهای مادی،معنوی، فرهنگی و روانی آن ها پاسخگو باشند. عوامل موثربر نحوه ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مکتب اصفهان اعتلا و ارتقاءمفهوم دولت

سید محسن حبیبی

دوره 6، 4-3 ، شهریور 1375

چکیده
  تشکیل دولت صفوی در قرن دهم هجری سبب می گردد تا حیات عقلی شیعی به اوج خود سد، تشیع اثنی عشری به هویت سیاسی و فرهنگی مستقلی دست یابد و این هویت و شخصیت را به عنوان خمیر مایه فرهنگی همه شئون زندگی پس از خود قرار دهد. کلام شیعی که هموارهنقش برج و باروی ایمان مذهبی را ایفاء کرده بود، در عصر صفوی که هیچ جریان دیگری معارض آن نبود، با مسائل علمی ...  بیشتر