یادگاری از گذشتهمجموعه حاج کریم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یادگاری از گذشته در هر شماره صفه بنای تاریخی با ارزشی را معرفی می نماید تصاویر ارایه شده اعم از عکس و نقشه در این سلسله مقالات محصول زحمات دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در ثبت و ضبط آثار تاریخی کشور ماست. انرژی که برای این شماره برگزیده شده، مجموعه حاج کریم در بازار اصفهان است که به دوران قاجاریه تعلق دارد. این اثر در سال 65-66 توسط دانشجویان دانشکده آقایان محسن ضرابی، امیر فیضی، حسین کمره ای، ابراهیم محمودی و مرداد مستوفی برداشت شده است.

کلیدواژه‌ها