نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

کتابشناسی موردی شهرهای ایران که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیده است به علت حجم زیاد این بخش از کار، در شماره های گذشته از کتابشناسی موردی شهرهای ایران حروف "آ" تا "ز" معرفی شد و در این شماره حروف "س" و "ش" در معرض استفاده علاقمندان قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها