دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
اصول یک معماری کویری

منصوره طاهباز

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
  در این نوشتار به مشکلات اقلیمی مناطق کویری و ناسازگار بودن آن برای زندگی، و یازده اصل به کار رفته در معماری شهر زواره برای مقابله با شرایط نامناسب اقلیمی اشاره شده است. اصول اول و دوم به انتخاب محل و جهت گیری مجموعه اختصاص دارد. اصول سوم و چهارم به شکل گیری بافت شهر، تراکم و معابر آن می پردازد. اصول پنج و شش به عملکرد حیاط و فضای سبز به ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بوم شناسی در شهرهای کهن ایران مرکزی

علی غفاری

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
   مکان یابی، نحوه و شکل استقرار، اندازه ی مجتمع های زیستی و ارتباط صحیح آن با طبیعت و تنظیم شرایط محیطی، با استمداد از توان بالقوه مکان، از ابعاد مهم در برنامه ریزی و طراحی مجموعه های زیستی با ساختار مبتنی بر بوم شناسی محسوب می گردد.ساختار شهرها و آبادی های سنتی ایران، مبتنی بر ویژگی های بوم و شرایط محیطی بوده است. هماهنگی آن ها با طبیعت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جایگاه درس تاریخ معماری در آموزش معماری

اکبر حاج ابراهیم زرگر

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
   از دیرباز، درس تاریخ معماری بخشی از برنامه های آموزشی مدارس معماری را تشکیل می داده است. نوشتار حاضر به بررسی جایگاه این درس و فواید آن در دانشکده های معماری پرداخته است. این نوشتار همچنین به خلایی که در حال حاضر از نقطه نظر کاربرد مباحث تاریخی در زمینه طراحی معمار وجود دارد، به تاریخچه ی آموزش کلاسیک، به برنامه های درسی قبل و بعد از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دفاع غیر عامل در ارگ بم

احمد اصغریان جدی

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
   ارگ بم یکی از استحکامات ایران است که در ضلع غربی دشت لوت استقرار یافته است. این محل از ایستگاه های مهم دسترسی از کویر به سیستان و بلوچستان به شمار می رود. استحکامات بم از وجه تدابیر و طراحی مهندسی جنگ واجد ویژگی های گوناگونی است که امروزه نیز در مهندسی جدید نظامی از آن بهره گیری می شود. جلو آمدگی دیوار دفاعی شهر بست در ضلع شرقی ارگ بم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
معماری دیگر ...

علی اکبر خان محمدی

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
  ابعاد متافیزیکی معماری به همان اندازه ی ابعاد فیزیکی سابقه و اهمیت داشته است. افلاطون در مدینه فاضله خود روی این جنبه تاکید می نماید، ویلیام بلیک شاعر انگلیسی در شعری اورشلیم را شهر خدا می خواند و در نزد متفکرین اسلامی نیز به همین ترتیب این جنبه اهمیت می یابد.در مقاله حاضر به چهار وجه از ابعاد متعدد متافیزیکی معماری اسلامی پرداخته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نکاتی پیرامون نقوش اسلامی

کامبیز نوایی

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
  تحقیق در شاخه های گوناگون هنرهای اسلامی بدون شک امری ضروری است. در سایه چنین پژوهشی می توان معانی این هنرها را دریافت کرد و از ویژگی های هر یک به دیگری راه برد. نوشتار حاضر می کوشد تا وجود معنی و حکمت را در طرح نقوش دوگانه هندسی و گیاهی که مدت ها مورد انکار بوده، دریافته و آن را به پژوهندگان و علاقمندان معرفی نماید. ناگفته نماند که مکاشفه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نگاهی به آموزش معماری در دوران معاصر

زهرا طاقی

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
  معماری گذشته ایران سرشار از معنویت، غنا و زیبایی است. در حالی که معماری معاصر ما با از دست دادن هویت خویش، فاقد ارزش های نهفته در معماری سنتی است. چه عواملی موجد این تفاوت فاحش است؟ و در میان آن ها نقش آموزش در شکل گیری شخصیت معمار به عنوان شکل دهنده اصلی فضاهای معماری و شهری به چه میزان است؟نوشتار حاضر ضمن توجه به تفاوت بستر و زمینه کار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نیشابور (ابرشهر)، سیر تحول و اصول ساخت و سازمان شهری

لادن اعتضادی

دوره 5، 3-4 ، اسفند 1374

چکیده
  شهرها به عنوان مراکز انتظام بخش قلمروها، همواره در ایران قدرتی بوده اند که به ناچار تاریخی پرفراز و نشیب داشته اند. نیشابور از کهن ترین شهرهای ایران که تا به امروز به جای مانده، سرگذشتش گویی سرگذشت ایران زمین است. شهری که قدمت آن شاید به اندازه ی قدمت سرزمین ایران باشد. در زمان ساسانیان با ساختاری شامل کهن دژ، شارستان و ربض، شهری پرآوازه ...  بیشتر