معماری دیگر ...

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ابعاد متافیزیکی معماری به همان اندازه ی ابعاد فیزیکی سابقه و اهمیت داشته است. افلاطون در مدینه فاضله خود روی این جنبه تاکید می نماید، ویلیام بلیک شاعر انگلیسی در شعری اورشلیم را شهر خدا می خواند و در نزد متفکرین اسلامی نیز به همین ترتیب این جنبه اهمیت می یابد.در مقاله حاضر به چهار وجه از ابعاد متعدد متافیزیکی معماری اسلامی پرداخته می شود. این وجوه عبارتند از: نقش متافیزیکی رنگ، نقش و طرح در معماری اسلامی، و سرانجام نقش آموزش های اخلاقی و حرفه ای در نزد معماران مسلمان.

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله