دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
پنجره و کمیت روشنایی

شهرام پوردیهیمی

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
   روشنایی روز و بهره وری از آن از زمان های بسیار دور برای بشر شناخته شده است. در حال حاضر معمولا معماران از طریق پنجره ها از این پدیده برای روشنایی داخل فضاها استفاده می نمایند. اندازه مناسب پنجره برای روشن سازی داخل فضاها بسیار اهمیت دارد، زیرا علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، فضاهای داخل را باید از مزاحمت های نور اضافی بر حذر نمود. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر کج باران بر نمای ساختمان

منصوره طاهباز

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
  باران این نعمت آسمانی زمانی که با باد همراه شود می تواند باعث فرسایش نمای ساختمان گردد. میزان این فرسایش بستگی به حجم باران و سرعت باد در زمان بارندگی دارد. برای طراحان، سازندگان و استفاده کنندگان از ساختمان، تعیین میزان فرسایش حاصل از کج بارانحایز اهمیت است چرا که با آگاهی از آن می توان در انتخاب محل و جهت گیری بهتر بنا، حفاظت جبهه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شهر سالم در کشورهای در حال توسعه

گیسو قائم

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
   مقاله حاضر، گزارشی از مجموعه مطالب ارائه شده در مقالات، سمینارها و سمپوزیوم های مطرح شده در ایران و جهان و در رابطه با مسئله شهر سالم تا سال 1992 است.  بیشتر

علمی - پژوهشی
کتابشناسی شهرهای ایران- قسمت ششم

بهرام قدیری

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
   در شماره های گذشته این نشریه ذیل عنوان "کتابشناسی شهرهای ایران" و ضمن معرفی اهداف و سرفصل های مندرج در کتابشناسی موصوف، بخشی از منابع تحقیق شهرهای ایران با عناوین زیر در اختیار خوانندگان قرار کرفت:1-      مآخذ اصلی در زمینه جغرافیای تاریخی ایران به ترتیب زمان تالیف.2-      کتابشناسی کلیات جغرافیای تاریخی ایران.3-      کتابشناسی شهرنشینی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مسکن روستایی در الجزایر

اکبر حاج ابراهیم زرگر

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
   شرایط سکونتگاه های روستایی در الجزایر پیش از استقلال این کشور و همچنین سیاست ها و برنامه هایی که پس از استقلال از فرانسه به اجرا در آمده است مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله به خصوص تجربه ی ویژه ی روستاهای سوسیالیستی (SOCIALIST VILLAGES) را که در زمره ی مهمترین برنامه های دولت الجزایر پس از پیروزی انقلاب بوده است مورد بررسی قرار می دهد و مشکلات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مناسب سازی محیط شهری معلولین

آربل تومه

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
   با اتمام جنگ جهانی دوم و آغاز دوران بازسازی در شهرهای اروپا و با توجه به کثرت جمعیت معلول، موضوع مناسب سازی محیط شهری مورد توجه ویژه قرار گرفت. طی سه دهه اخیر کشورهای اروپایی و آمریکا اقدامات بسیاری در زمینه مناسب سازی فضاها و تدوین قوانین شهری با توسل برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت و در چهارچوب اهدافی مشخص به عمل آورده اند.در کشور ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
یادگاری از گذشته- مسجد نصیرالملک شیراز

کامبیز حاجی قاسمی؛ جمشید بهنود

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
   در هر شماره ی صفه، بنایی تاریخی را که دارای ارزش و اهمیت معماری برخوردار باشد، تحت عنوان یادگاری از گذشته، معرفی می شود. تصاویر و نقشه های ارائه شده در این مقالات محصول تلاش های دانشجویان دانشکده معماری در ثبت و ضبط ابنیه و آثار تاریخی کشور ماست. اثری که برای معرفی در این شماره انتخاب شده مسجد نصیرالملک شیراز است که بنایی بازمانده ...  بیشتر