دفاع غیر عامل در ارگ بم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

 ارگ بم یکی از استحکامات ایران است که در ضلع غربی دشت لوت استقرار یافته است. این محل از ایستگاه های مهم دسترسی از کویر به سیستان و بلوچستان به شمار می رود. استحکامات بم از وجه تدابیر و طراحی مهندسی جنگ واجد ویژگی های گوناگونی است که امروزه نیز در مهندسی جدید نظامی از آن بهره گیری می شود. جلو آمدگی دیوار دفاعی شهر بست در ضلع شرقی ارگ بم که در یک ارتفاع محدود طبیعی بنا شده حکایت از هوش والا و فهم نیاکان ما دارد. در این قسمت آنان با حداقل امکانات، حداکثر استفاده دفاعی را برده اند. به عبارت دیگر از گل که ارزانترین و پست ترین مواد مصالح ساختمانی است جواهر معماری ساخته اند. امروزه از این روشها نیز در استحکامات جدید بهره گیری می شود. جلورفتگی زنجیره دفاعی عراق در استحکامات شلمچه که معروف به نونی هلالی بود و همچنین استحکامات حاشیه دریایی شهر تل آویو- پایتخت رژیم اشغالگر قدس- و ... نمونه هایی از این موارد به شمار می روند. مجموعه این تدابیر در مهندسی نظامی جدید، تحت مبحث دفاع غیر عامل (Passive Defense)مورد بررسی قرار می گیرد که این نوشتار به صورت مجمل به آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله