مطالعات معماری
ایرانیان در مدرسۀ بوزار پاریس

یحیی سپهری

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 139-150

https://doi.org/10.52547/sofeh.33.1.139

چکیده
  مدرسۀ بوزار پاریس را از تأثیرگذارترین مدارس معماری در سطح جهان می‌دانند. این مدرسه در طول حیاتِ نسبتاً طولانیِ خود پذیرای دانشجویان متعددی از کشورهای مختلف جهان بود. شماری از معماران و استادان معماری ایران در مدرسۀ بوزار تحصیل کرده‌اند. هدف در این تحقیق شناسایی دانشجویان ایرانی مدرسۀ بوزار پاریس بر پایۀ اسناد موثق است. پرسش اصلی ...  بیشتر

بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا

لطف الله کارگری آریان؛ محمد خزائی؛ احمد صالحی کاخکی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 149-162

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.2.149

چکیده
  منارة فیروزآباد واقع در روستای فیروزآباد بردسکن ازجمله بناهایی است که صاحب‌نظران به آن کم پرداخته‌اند و بر سر آنچه انجام شده نیز اختلاف دارند. در هیچ‌کدام از متون اختصاصی این مناره کتیبه‌هایش مطالعه و بررسی نشده و در برخی از آن‌ها متن کتیبه‌ها و تاریخ‌گذاری بنا با یکدیگر متفاوت است. شاید بتوان محل قرارگیری مناره را دلیل این کم‌توجهی ...  بیشتر

معماری
تببین مدل مفهومی آموزش معماری بر پایه شایستگی حرفه ای دانش آموختگان معماری

رامین رستمی؛ حسن سجادزاده؛ سعید حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.48308/sofeh.2023.230858.1243

چکیده
  بزرگترین هدف آموزش، آماده سازی دانشجویان جهت ورود به حرفه بوده و یافتن شیوه درست آموزش می تواند مهمترین موفقیت سیستم آموزشی کشور باشد. وقتی که فارغ التحصیل معماری با اولین تجربه کاری خود روبرو می شود کمبودهای آموزش معماری در دانشگاه برای وی مشهود می شود. این پژوهش با هدف تدوین الگوهای شایستگی حرفه ای فارغ التحصیلان معماری بر اساس ...  بیشتر