نویسنده = بابک امیدوار
مقدمه‎ای بر استفاده از GIS در مکان‎یابی زمین‌های دفن زبالة شهری

دوره 16، شماره 2، مهر 1386، صفحه 24-37

محسن کوچکزاده؛ نگین شعبانی


روش اسکان موقت و راهکارهای بومی آن در زلزلة لرستان

دوره 16، شماره 2، مهر 1386، صفحه 38-53

بابک امیدوار؛ رضا قاسمی؛ حسین ظفری


رویکرد اندیشه‌ای در تداوم معماری ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1386، صفحه 90-105

محمدرضا پورجعفر؛ رضا اکبریان؛ مجتبی انصاری؛ حسن علی پورمند


تفکر طراحی و الگوهای فرایندی آن

دوره 16، شماره 2، مهر 1386، صفحه 106-123

یوسف گرجی مهلبانی


ضوابط کلی برنامه‌ریزی ساخت‌وساز شهری بر اساس ملاحظات ژئوتکنیک لرزه‌ای

دوره 16، شماره 2، مهر 1386، صفحه 140-165

محسن کمالیان؛ محمد کاظم جعفری