علمی - پژوهشی
تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری

محمدعلی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 5-18

چکیده
  فرایند طراحی مداخلۀ مداوم در تصاویر با هدف دستیابی به ایده­ های خلاق است. این موضوع باعث شده تا در آموزش معماری تصاویر به مثابۀ محرک بصری برای ارتقای خلاقیت دانشجویان استفاده شوند. این اتفاق نظر هست که دانشجویان نباید مستقیماً از محرک بصری برای ایدۀ طراحی استفاده کنند، در این صورت دو ویژگی می‌تواند مؤثر باشد، ابهام محرک و تشابه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کنندة آسایش حرارتی فضای باز مطالعة موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان

جمشید داوطلب؛ محمدرضا حافظی؛ مرتضی ادیب

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 19-42

چکیده
  فضای باز عرصه‌ای برای بسیاری از فعالیت‌های روزمره، و بهبود وضع زندگی در محیط‌های باز، یکی از مهم‌ترین مباحث معماران و شهرسازان است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با توجه به ضرورت و نیاز روانی انسان به حضور در فضاهای باز و اهمیتی که در برقراری آسایش در این‌گونه فضاها یک برای حضور طولانی‌تر و با کیفیت‌تر افراد احساس می‌شود، ضمن بررسی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
منظر طبیعی به مثابة مقصد؛ تحلیلی از ابعاد اجتماعی «سبزراه»

نیلوفر رضوی

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 43-58

چکیده
  چنین تصور می‌شود که حیات رسمی سبزراه‌های طراحی‌شده هم‌زمان با رسمیت یافتن حرفة معماری منظر به مثابة یک پیشه و از اوایل قرن نوزدهم آغاز شده است. اما شواهد بیشماری در تاریخ وجود دارد که نشان می‌دهد انسان در همة فرایندهای مربوط به آبادانی سرزمین به این پدیده توجه کرده است.امروزه با توجه به تعاریف برنامه‌ریزان و معماران از واژة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی

آیدا اسماعیل زاده سیلابى؛ کورش گلکار؛ سید حسن تقوایی؛ مرجان نعمتى مهر

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 59-78

چکیده
  در توسعة شهری در ایران، توجه اندکی به اکوسیستم طبیعی شهر و فرآیندها و کارکردهای اکولوژیک آن شده است. این شکل از توسعه با تمامی فعالیت‌های عامدانه و غیر عامدانه در حوزة شهر، موجب از دست رفتن بسیاری از خدمات اکوسیستمی محیط طبیعی شهر و کیفیت زندگی است. این موضوع بر روی تجربة ادراکی مردم و میزان توجه آنان به ارزش‌های محیط طبیعی و نیز بر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونۀ موردی: تجربۀ مستأجران درتهران

مونا تاج بخش؛ جهانشاه پاکزاد

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 79-98

چکیده
  هدف از این نوشتار مطالعه در مورد مفهوم «Gentrification» است. واژه‌ای که از حدود نیم‌قرن پیش در بیان یکی از دغدغه‌های مطرح در حوزۀ مسائل شهری و اجتماعی در بافتار شهرهای اروپا و امریکای شمالی، به ادبیات این حوزه‌ها وارد شد. این واژه با برابرنهاده «اعیان‌سازی»، اغلب با اشاراتی گذرا در متون شهری و اجتماعی ایران نیز به چشم می‌خورد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
عوامل کلیدی آسیب‌پذیری مسکن اقشار کم‌درآمد شهری در برابر زلزله نمونه موردی: منطقۀ سۀ شهر ساری

علیرضا فلاحی؛ عبدالمجید خورشیدیان

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 99-114

چکیده
  منطقۀ سۀ شهری در بخش جنوبی ساری، در معرض خطرپذیری لرزه­ای بالایی قرار دارد. با توجه به اهمیت شناخت آسیب‌پذیری­های موجود در برنامۀ کاهش خطرپذیری لرزه­ای، در مقاله حاضر به بررسی و شناسایی عوامل کلیدی آسیب‌پذیری مسکن در برابر زلزله احتمالی پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از این تحقیق را می‌توان در تدوین راهبردهای کاهش خطرپذیری پیش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش

محمد غلامعلی فلاح؛ محمدرضا بمانیان

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 115-132

چکیده
  این مقاله دربارة معنا در تاریخ معماری است. تاریخ معماری نحوی تاریخ است و فیلسوفان متأخر تاریخ نوشتن تاریخ چیزها را مرادف جست‌وجوی معنای آنها دانسته‌اند. بنا بر این می‌توانیم نوشتن تاریخ معماری را نیز کنشی بدانیم که در جستجوی معنای موضوع توجهش است. یکی از موضوعات معمول و مقبول تاریخ معماری آثار معماری است. پس تاریخ معماری کنشی ...  بیشتر