دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله کوتاه
مقدمه ای بر مدیریت شهر (باورها و اصول راهبردی)

علیرضا فلاحی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  گسترش شهرها طراحان، برنامه ریزان و کارشناسان امور شهری را به مطالعه بیشتر در ابعاد گوناگون توسعه مناطق شهری و تجزیه و تحلیل وجوه گوناگون مدیریت شهری، به منظور ارائه راهکارهای نوین، واداشته است.ارتقای توانایی شناخت و تبادل اطلاعات برای تدوین طرح بهبود فضاهای پیچیده شهری نیازمند دانش و مهارت ویژه ای است.بنابراین، دیگر نقش سنتی متخصصان ...  بیشتر

مقاله کوتاه
شهر – خانه حیاط مرکزی (شهر – خانه پایدار، شهر – خانه آئینی )

فرهاد احمدی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  اگر بخواهیم به جوهره سازمان دهی فضا در فلات ایران اشاره کنیم به جرأت می توانیم از ساختار حیاط مرکزی نام ببریم، ساختاری که به صورت در هم تنیده و یکپارچه پاسخ های مناسبی را برای زندگی مادی و معنوی این مردمان به دست داده است ، این ساختار چه در زمینه شکلی (هندسه کلی رح – هندسه جزئی عناصر) و چه در روش پدیداری (مصالح – فن آوری) به شدت از ویژگی ...  بیشتر

مقاله کوتاه
در جستجوی اصول حاکم بر نوپردازی شهری

مرتضی هادی جایری مقدم

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  در این مقاله سعی می شود تا با تأمل و باز اندیشی در روند سریع و پرافت و خیز نوپردازی(مدرنیزاسیون) شهری و منطقه ای و با تکیه بر اندیشه های فلسفی مغرب زمین، اصول ثابتی که در طول دوران شهرسازی نوگرا قابل دریافت و ملاحظه بوده و هست، اخراج شود. در این تلاش ابتدا به تعریف واژه های کلیدی متن می پردازیم و سپس با تکیه بر آن و کاوش در آثار اندیشمندان ...  بیشتر

مقاله کوتاه
جستارهایی در شرح، تعریف و مراتب نظریه

محمد ایرانمنش

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  مقاله جستاری در شرح، تعریف و مراتب نظریه تلاشی است در جهت تبیین معنا و حقیقت نظریه و دریافتن وجوه و ابعاد آن به عنوان رکن اندیشه منظم بشری بدانسان که بتوان با استفاده از این نظریه شناسی پایه به درک و بهره گیری بهتری از نظریه در معماری نائل آمد. سلسله مراتب تفکر تحلیلی اقتضا می کند پیش از پرداختن به نمودی خاص و تخصصی از نظریه شناختی بنیادی ...  بیشتر

مقاله کوتاه
تأثیر طراحی شهری در پیشگیری و کاهش جرایم و نابهنجاری ها

محمد حشمتی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مثل غذا، سرپناه و بهداشت از ضروریات و نیازهای اصلی انسان است. احساس ناامنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکانهای نا امن سایر فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار میدهد و امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به درستی انجام ژذیر نخواهد بود. نابهنجاریهای اجتماعی و جرایم ...  بیشتر

مقاله کوتاه
برنامه ریزی راهبردی مدارس معماری، چرا و چگونه؟

حمید ندیمی

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  مقاله حاضر کوشیده است تا ضمن ارائه تصویری کلی از توسعه کمی پرشتاب سالهای اخیر در آموزش معماری کشور، که به ناگزیر تنزیل کیفیت به دنبال خواهد داشت، ضرورت برنامه ریزی راهبردی و تقیم کار مبتنی بر نقاط قوت دانشکده های معماری کشور را، در مقطع زمانی امروز، گوشزد کند.علاوه بر آن، مقاله پس از بیان چیستی برنامه ریزی راهبردی، سازوکار و گام های ...  بیشتر

مقاله کوتاه
استفاده از املاح آب دریا برای تهیه مصالح ساختمانی

محسن سرتیپی پور

دوره 15، 4-3 ، دی 1384

چکیده
  نیاز به تأمین مسکن برای جمعیت رو به افزایش جهان، گسترش فقر و نابرابری، آلودگی های زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه منابع طبیعی برای تولید مصالح ساختمانی و محدود بودن این منابع شرایطی را به وجود آورده که گروهی از معماران ناچار شده اند به منابع جدید و جایگزینی با حداقل آلودگی های زیست محیطی، قابل بازیافت و ارزان روی آورند. دسترسی به ...  بیشتر