دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
احیای بنای توحیدخانه اصفهان

محمدحسین وافی

دوره 4، 4-3 ، اسفند 1373

چکیده
   بنای توحیدخانه که در محدوده باغ ها و عمارات (قصرها، حرمسراها، ...) شاهان صفوی و با عملکرد خاص خود و در غرب میدان نقش جهان قرار داشته، امروزه به عنوان بنایی با ویژگی های ممتاز، مانند قرار گرفتن گنبدخانه در وسط حیاط و ...، دز محدوده تاریخی فرهنگی اصفهان (مصوب سال 1349) قرار دارد. این بنا همچنین در محدوده تعیین شده توسط طرح جدید نظر جامع اصفهان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

بهرام قدیری

دوره 4، 4-3 ، اسفند 1373

چکیده
   با هدف آشنایی از نقش ارزشمند استادکاران معماری سنتی ایران در خلق آثار گرانبها و به منظور قدردانی از آنان و برای آن که معماری امروز ما تنها به معرفی آثار باقیمانده از گذشته بسنده نکند و خالق این آثار نیز به محضر پژوهندگان و دانشجویان رشته معماری معرفی شوند، در شماره های گذشته صفه با استاد حاج علی اکبر آخوند خرمی از معمارن سنتی شهر یزد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برنامه ریزی توسعه جامع دانشگاهی

سیاوش انصاری نیا

دوره 4، 4-3 ، اسفند 1373

چکیده
   ایجاد موسسات آموزش عالی بدون کاربرد دانش برنامه ریزی و مدیریت امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با توجه به ضرورت تلفیق این دو نظام فکری تلاشی است برای تدوین مبانی نظری و قواعد عملی در برنامه ریزی توسعه جامع پردیس دانشگاهی.  بیشتر

علمی - پژوهشی
سازمان های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایران

علی غفاری

دوره 4، 4-3 ، اسفند 1373

چکیده
   ادراک مجموعه های معماری مستلزم یک جریان تبعیض، تمیز، ترکیب و تلفیق است که از فهم تشابه ها و تمایزها بین فضای مختلف آغاز می شود و تا شناسایی واضح این تشابه ها و تمایزها اعتلا می یابد.از نظر کالبدی می توان یک شهر را شامل مجموعه هایی از واحدهای معماری یا ساختمان ها دانست که با انتظام خاصی قرار گرفته و با یکدیگر ترکیب شده باشند. در این صورت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سانتیاگو کالاتراوا

سعید مشایخ فریدنی

دوره 4، 4-3 ، اسفند 1373

چکیده
  آنچه مجاهدات بشری را طی تاریخ پربارتر ساخته، هوشمندی در بهره برداری از تجارب، مطالعات، و اندوخته های علمی بوده است.این هوشمندی ها در زمینه مهندسی و معماری به اندازه ی نظریه های هندسی و سازه ای کارساز بوده می توانند الهام بخش و منشا آثار برجسته و ماندگار باشند. آثار "کالاتراوا" (متولد سال 1951 میلادی) معمار و مهندس اسپانیایی، بر پایه ی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کتابشناسی شهرهای ایران- قسمت پنجم

بهرام قدیری

دوره 4، 4-3 ، اسفند 1373

چکیده
   در شماره های گذشته این نشریه ذیل عنوان "کتابشناسی شهرهای ایران" و ضمن معرفی اهداف و سرفصل های مندرج در کتابشناسی موصوف، بخشی از منابع تحقیق شهرهای ایران با عناوین زیر در اختیار خوانندگان قرار کرفت:1-      مآخذ اصلی در زمینه جغرافیای تاریخی ایران به ترتیب زمان تالیف.2-      کتابشناسی کلیات جغرافیای تاریخی ایران.3-      کتابشناسی شهرنشینی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
یادگاری از گذشته- امامزاده حسین قزوین

کامبیز حاجی قاسمی

دوره 4، 4-3 ، اسفند 1373

چکیده
   مقاله یادگاری از گذشته در هر شماره ی نشریه، بنایی تاریخی را که دارای ارزش و اهمیت معماری باشد، معرفی می نماید. تصاویر و نقشه های ارائه شده در این مقالات محصول تلاش های دانشجویان دانشکده معماری در ثبت و ضبط ابنیه و آثار تاریخی کشور ماست.اثری که برای این شماره انتخاب شده مجموعه امامزاده حسین قزوین است. بنای امروزی این مجموعه میراث معماری ...  بیشتر