سانتیاگو کالاتراوا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده

آنچه مجاهدات بشری را طی تاریخ پربارتر ساخته، هوشمندی در بهره برداری از تجارب، مطالعات، و اندوخته های علمی بوده است.این هوشمندی ها در زمینه مهندسی و معماری به اندازه ی نظریه های هندسی و سازه ای کارساز بوده می توانند الهام بخش و منشا آثار برجسته و ماندگار باشند. آثار "کالاتراوا" (متولد سال 1951 میلادی) معمار و مهندس اسپانیایی، بر پایه ی این باور و عقیده استوار است. در واقع فن آوری ها و خلاقیت های او بدون آگاهی هایی که از معماری و مهندسی فراتر می رود، غیرممکن بود. موسیقی، نقاشی و علوم طبیعی برای کالاتراوا به اندازه ی محاسبات سازه ای ارزشمند و حیاتی است. سازه های عظیم و باشکوه او تخیلات و احساسات پر شور را در بیننده موجب می شود و دوباره هیبت و عظمت مهندسی ساختمان را در خاطره ها زنده می سازد.

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله