کلیدواژه‌ها = مسکن
عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2023.223184.1068

پرنیا آذینی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی


سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول)

دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 27-48

10.29252/soffeh.30.4.27

علیرضا عینی فر؛ آزاده آقالطیفی؛ زینب حیاتی


مدل‌یابی نظری ارتباط مؤلفه‌های مسکن با خانواده در بستر پژوهش‌های پیشین

دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 5-24

10.29252/soffeh.30.3.5

عبدالمجید نورتقانی؛ پرژک محمدپور؛ عبدالله ابراهیمی


کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 21-36

10.29252/soffeh.29.3.21

مینا جلالی؛ زهرا ناجی اصفهانی؛ مهوش خادم الفقرایی


خانه های تاریخی سنندج، خوانش کالبد از دریچة فرهنگ زیست

دوره 28، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 111-131

آزاده آقالطیفی؛ وحید کلیائی


نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر

دوره 27، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 17-36

آیدا رسولی ثانی آبادی؛ مریم فرهادی؛ علی غفاری


نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی

دوره 21، شماره 4، دی 1390، صفحه 33-44

على غفارى؛ مرجان نعمتى مهر


رویکردى انسانى به مسکن

دوره 21، شماره 3، مهر 1390، صفحه 5-16

شهرام پوردیهیمى؛ بهادر زمانى؛ صمد نگین تاجى