یادگاری از گذشته- مسجد نصیرالملک شیراز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

2 ندارد

چکیده

 در هر شماره ی صفه، بنایی تاریخی را که دارای ارزش و اهمیت معماری برخوردار باشد، تحت عنوان یادگاری از گذشته، معرفی می شود. تصاویر و نقشه های ارائه شده در این مقالات محصول تلاش های دانشجویان دانشکده معماری در ثبت و ضبط ابنیه و آثار تاریخی کشور ماست. اثری که برای معرفی در این شماره انتخاب شده مسجد نصیرالملک شیراز است که بنایی بازمانده از دوران قاجاریه است. برداشت این اثر در سال 1361 توسط دانشجوی دانشکده آقای جمشید بهبود انجام شده است. 

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله