کتابشناسی شهرهای ایران- قسمت ششم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

 در شماره های گذشته این نشریه ذیل عنوان "کتابشناسی شهرهای ایران" و ضمن معرفی اهداف و سرفصل های مندرج در کتابشناسی موصوف، بخشی از منابع تحقیق شهرهای ایران با عناوین زیر در اختیار خوانندگان قرار کرفت:1-      مآخذ اصلی در زمینه جغرافیای تاریخی ایران به ترتیب زمان تالیف.2-      کتابشناسی کلیات جغرافیای تاریخی ایران.3-      کتابشناسی شهرنشینی و شهرسازی ایران.4-      فهرست کتابشناسی های موجود در زمینه معماری و شهرسازی ایران.5-      کتابشناسی مدیریت شهرهای ایران.6-      فهرست کتابشناسی های موجود در زمینه ی شهرهای ایران.7-      "کتابشناسی موردی شهرهای ایران"که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیده است. به علت حجم زیاد این بخش از کار، در شماره های گذشته از کتابشناسی موردی شهرهای ایران حروف آ تا خ  معرفی شد و در این شماره حروف دال، ر، ز در معرض استفاده علاقمندان قرار می گیرد و انشالله در شماره های بعد، به تدریج سایر موارد معرفی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله