مناسب سازی محیط شهری معلولین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

 با اتمام جنگ جهانی دوم و آغاز دوران بازسازی در شهرهای اروپا و با توجه به کثرت جمعیت معلول، موضوع مناسب سازی محیط شهری مورد توجه ویژه قرار گرفت. طی سه دهه اخیر کشورهای اروپایی و آمریکا اقدامات بسیاری در زمینه مناسب سازی فضاها و تدوین قوانین شهری با توسل برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت و در چهارچوب اهدافی مشخص به عمل آورده اند.در کشور ما نیز موضوع مناسب سازی، پس از پایان جنگ هشت ساله مورد توجه واقع شده و موضوعی نو به شمار می آید، از این رو، تفکر و فرهنگ مناسب سازی تا کنون در جامعه حرفه ای تعمیم نیافته است.در این راستا، رساله ی مناسب سازی محیط شهری تلاش نموده تا تصویری جامع و واقعی از وضعیت موجود مشکلات و مسایل حرکتی و راه حل های عملی برای تقرب به وضعیت مناسب را در یک فرایند نظام یافته ارائه نماید. 

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله