دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله کوتاه
نگاهی سیستماتیک به شهر

حسین نورمحمدزاده

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  نظریه های گوناگونی در زمینه های مختلف شهری تاکنون ارائه شده است.برخی از این نظریه ها در جامعه شهرسازی نخستین بار ولی با تأخیر چشمگیری از زمان طرح آن ها امکان مطرح شدن را یافته اند.برخی دیگر یا به خوبی و با کفایت لازم مطرح نشده اند، یا اینکه به کلی مجال مطرح شدن را نیافته اند.از جمله نظریه هایی که به نظر میرسد در زمینه فعالیتهای علمی و ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مروری بر طرح واره ذهنی دانشجویان و رشد آن در فرایند آموزش طراحی(کارگاه معماری طرح )

سید عباس یزدانفر

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  آگاهی از ذهن بنه دانشجو و تغییر و تحول آن در فرایند آموزش طراحی معماری در طول تحصیل میتواند برای ارزیابی تدریس استادان و در نهایت ارزیابی آموزش طراحی مدرسه معماری مورد استفاده قرار گیرد.این نوشته گزارشی اجمالی از روش مطالعه ذهن بنه های دانشجویان در فرایند طراحی معماری است.  بیشتر

مقاله کوتاه
شیوه های حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شهری در ایران

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  همجواری مکان استقرار شهرها با اراضی حاصلخیز کشاورزی زمینه گسترش فضاهای شهری را در داخل و پیرامون این اراضی فراهم آورده و در مواردی به محصور شدن قطعات بزرگی از آنها در داخل محدوده های شهری منجر شده است. تداوم این روند ناکارآمدی فرم شهر و تخریب سریع تر اراضی کشاورزی را در پی دارد که مقابله با آن ضرورت استفاده فعال از ابزارهای گوناگون ...  بیشتر

مقاله کوتاه
شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه تهران)*

زهره فنی

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  روند رشد و گسترش شهرهای بزرگ(شهرهایی با بیش از 500 هزار نفرجمعیت) در ایران بسیار سریع و تمرکزگرایانه بوده و موجب پدیدآمدن مشکلات و تنگناهای خاص محیطی اقتصادی و اجتماعی شده است. شبکه شهری در ایران در سطوح ملی و منطقه ای با سیر تمرکزگرایانه، با گذشت زمان شاهد بیشتر شدن فاصله میان تهران و سایر شهرها به ویژه شهرهای متوسط و کوچک در ابعاد جمعیتی، ...  بیشتر

مقاله کوتاه
شکل مقدس

منصوره طاهباز

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی معنایی اشکال مقدس علل وجودی این اشکال و رابطه کمی و کیفی آن ها با زمان و مکان می پردازد . در این مقاله از وجه تشابه موسیقی و معماری برای ملموس کردن اهمیت تناسبات موزون در اشکال و احجام استفاده شده است. در خاتمه با معرفی انواع تناسبات حسابی هندسی و موسیقیایی و با توجه به وجود به وجود انواع مجموعه های موزون(نظیر گام ها ...  بیشتر

مقاله کوتاه
سنت، هنر و معماری

غلامرضا اکرمی

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  مغفول ماندن مفهوم سنت در دنیای جدید امری حادث است. سیطره روحیه ضد سنت در جوامع غربی و اخیرا در جوانع شرقی موجب عدم فهم صحیح مفهوم سنت و تعبیرهای نادرست از آن شده است. به کار بردن مفهوم نابجای سنت در هنر و معماری باعث شده است که مقولاتی از این دست را به اموری صرفا بشری نسبت دهند و امور فوق بشری محاق قرار گیرند. حال آنکه سنت به عنوان امری ...  بیشتر

مقاله کوتاه
تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکز زدایی از مادرشهر مشهد

عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد نگهبان مروی

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  توسعه فیزیکی شهر ها به دلیل پدیده تمرکز به ویژه در شهرهای بزرگ مشکلات کارکردی و مدیریتی پدیدآورده است به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها تمرکززدایی از آنها ضروری است. شهر مشهد از نظر مساحت و جمعیت دومین شهر کشور پس از تهران است. این شهر مهمترین مرکز سیاسی و اقتصادی – اجتماعی شرق کشور است. با توجه به محدودیت ها و امکانات توسعه ...  بیشتر