سرگذشت رنگ

آتنا جوشقانی؛ زهیر متکی؛ حمید ندیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

https://doi.org/10.48308/sofeh.2022.102087

چکیده
  در غالب فضاهای زیسته امروز، گرایش مسلط بر اندیشههای موجود در باب رنگ بیانگر نوعی ناآگاهی و طردشدگی است. حاصل این گرایش، خلق فضاهای بیرنگ خنثی و یا رنگی ناموزونی بودهاست. در حالی که تجارب زنده ما از فضاهای ساختهشده و همچنین شواهد تاریخی، اثباتکننده حضور رنگ به مثابه وجه ضروری معماری است. اکنون کاربرد رنگ به مثابه وجه عاطفی و اجتنابناپذیر ...  بیشتر

در طلب شاعرانگی معماری

هانیه بصیری؛ منصوره طاهباز؛ زهیر متکی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.2.13

چکیده
  با توجه به چیرگی شعر در فضای فرهنگ ایرانی، این مقاله مبتنی بر این باور نگاشته شده است که شاعرانگی در طبع و روح قومی ما تنیده شده است و شاعرانگی معماری و قابلیت خیال‌انگیزی آنْ ضرورت‌بخشی به نیازهای اعلای انسانی به‌ویژه برای مردمانی است که انس و الفتی دیرینه با شاعرانگی دارند. ازاین‌‌رو در این پژوهش نخست چیستی «شاعرانگی» ...  بیشتر

بازتوانی سکونتگاه های روستایی پس از سانحۀ طوفان شن با استفاده از روش اقدام پژوهی مورد مطالعاتی: روستای سنگ آبادـ استان کرمان

اکبر حاج ابراهیم زرگر؛ زهیر متکی؛ ارزو حسین پور

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.2.129

چکیده
  طوفان شن یکی از سوانح طبیعی رایج و از مهم‌ترین مشکلات مناطق کویری است. بروز این مخاطره بخصوص در نواحی روستایی (به دلیل آسیب‌پذیری بالای این مناطق) خسارات و تبعات فراوانی را در ابعاد مختلف اقتصادی‌ـ معیشتی، کالبدی، فرهنگی‌ـ اجتماعی و زیست‌محیطی به همراه دارد. شهرستان ریگان در استان کرمان یکی از بحرانی‌ترین نقاط کشور در مواجهه ...  بیشتر