آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 155
تعداد پذیرش 11

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 148
تعداد مشاهده مقاله 80831
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 65795
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
درصد پذیرش 7 %