کلیدواژه‌ها = زلزله
بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.48308/sofeh.2021.101872

غزاله عباسیان؛ نیلوفر نیک قدم؛ محمود حسینی


ارزیابی آسیب‌پذیری محلۀ فرحزاد تهران بر اثر زمین‌لرزۀ احتمالی

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 95-112

10.29252/soffeh.30.3.95

سیده فائزه میرحسینی؛ اکبر حاج ابراهیم زرگر؛ شریف مطوف


تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم

دوره 24، شماره 2، تیر 1393، صفحه 95-112

علیرضا فلاحى؛ سولماز ارژنگى