کلیدواژه‌ها = ایوان
گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 113-126

محمد مهدی طاهری؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی


بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه

دوره 25، شماره 3، مهر 1394، صفحه 35-64

محمد جواد بینا؛ لادن اعتضادی


بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار

دوره 23، شماره 3، مهر 1392، صفحه 103-118

لیلا ذاکرعاملى؛ عبدالله جبل عاملى