نویسنده = فرهاد شریعت راد
قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی

دوره 26، شماره 3، مهر 1395، صفحه 5-24

فرهاد شریعت راد؛ حمید ندیمی


نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 31-48

فرهاد شریعت راد