دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران

فرشاد شریعت پور؛ مصطفی بهزادفر

دوره 32، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.4.93

چکیده
  شهر تهران در سال‌های آینده، با توجه به رشد جمعیت و پیچیدگی‌های روزافزون، با چالش‌های گوناگون روبه‌رو خواهد شد، بنابراین وظایف مدیریت شهری پیچیده‌تر می‌شود. اغلب ابزارها و روش‌های موجود در زمینۀ شهرسازی مبتنی بر رویکردهای ایستا هستند و تعداد محدودی از ذی‌نفعان را در تصمیم‌گیری‌های مربوطه درگیر می‌کنند. در همین خصوص یکی از ...  بیشتر

تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی

حامد همدانی گلشن؛ قاسم مطلبی؛ مصطفی بهزادفر

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.1.59

چکیده
  در این پژوهش ویژگی­های فرهنگی­ای شناسایی می­شود که در هر جامعه­ای باید پیش­شرط مطالعات نحو فضا قرار گیرد. هدف از آن سنجش و ارزیابی نتایج نظریۀ نحو فضا با استفاده از یک مدل تجربی است. برای این منظور، سه کوی مسکونی، که هر سه در دورۀ پهلوی دوم شکل گرفته­اند، به صورت هدفمند از میان کوی­های متعدد برگزیده شده است. مدل نظری ...  بیشتر

تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران

علی غفاری؛ فاطمه دوستی؛ مصطفی بهزادفر؛ عباس وریج کاظمی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 69-84

چکیده
  اهمیت فضاهای معاشرت‌پذیر تولیدشده از سوی مردم در برابر فضاهای از پیش طراحی و برنامه‌ریزی‌شده، نظیر پارک‌ها و کافه‌ها، در عرضة فرصت‌های جدید معاشرت و پاسخ‌دهی به مجموعة متنوعی از نیازهای مردم آشکار می‌شود. در این پژوهش کیفی، با استفاده از روش‌های مردم‌نگارانه، فضاهای معاشرت‌پذیر همگانی شناسایی و با نزدیکی بیشتر دانش جامعه‌شناسی ...  بیشتر

تبیین مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشارکت مردمى در فرایند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ایران( نمونة موردى: محلة سیروس تهران)

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی بهزادفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سید علی سیدیان

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 75-88

چکیده
  هدف از این تحقیق، تبیین مدلى على میان رویکرد مشارکت مردمى و مؤلف ههاى طراحى در معاصرسازى باف تهاى فرسودة ایران (نمونة موردى محلة سیروس تهران)است. با به کارگیرى ایده هاى حاصل ازمدل تحقیق، میتوان مؤلفه هاى طراحى را به گونه اى در فرایند طراحى معاصرسازى بافتهاى فرسوده تبیین کرد که، مشارکت مردمى و درنهایت موفقیت معاصرسازى ناشى از این امر ...  بیشتر