کلیدواژه‌ها = دانش سازه
یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2022.222413.1051

فوزیه زینلی؛ نریمان فرح زا؛ محمدرضا حافظی


وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 19-32

مجید احمدنژاد کریمی؛ مهدی محمودی کاملآباد؛ مریم عظیمی عظیمی