یادگاری از گذشته مزار شاه میرعلی حمزه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

تلاش چندین ساله دانشجویان دانشکده معماری مجموعه ای نفیس و با ارزش از تصاویر ابنیه وآثار تاریخی معماری اسلامی ایران پدید آورده است.مقاله یادگاری از گذشته یکی از بناهای مجموعه فرق را در هر شماره معرفی نموده ، مشخصات آن رال مورد بحث قرار میدهد.مزار شاه میر علی بن حمزه در شیراز بنای برگزیده برای معرفی در این شماره است. مقایر از مهمترین انواع بناها در طول تاریخ معماری ما به شمار می روند که همیشه موزد توجه و تکریم مردم بوده اند. شاید به همین علت است که نمونه های متعدد مقابر، از دوران های مختلف باقی مانده و روز به روز بر ارزش و اهمیت آنها افزوده شده است. چنانکه گاهی مشاهده میکنیم مقبره ای که در ابتدا صورت بنایی کوچک منفرد و ساده را داشته پس از طی چند قرن به مجموعه ای مفصل و پرتکلف تبدیل شده است.بدیهی است که مقام ومنزلت صاحب مزار در نزد مردم، موجبات این نوع تغییرات و گسترش ها را فراهم آورده است. مقبره حضرت شاه میرعلی بن حمزه که از نوادگان حضرت موسی کاظم ع است نیز از قاعده مستثنی نیست. اصل بقای قدیمی بقعه را از دوره دیلمیان دانسته اند. این بقعه تا امروز تغییر و تحولات بسیاری را شاهد بوده است. بنای فعلی مزار به احتمال زیاد مربوط به دوره قاجاریه است. برداشت این اثر در سال 1370 توسط دانشجویان دانشکده خانم ها اردبیلی و میر احمدیان انجام شده است.

کلیدواژه‌ها