مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری محله های یوسف آباد، نظام آباد شمالی ، و حشمتیه تهران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بهره گیری از مشارکت زنان در برنامه های توسعه و حفظ محیط زیست یکی از بحث های تازه و در عین حال جدی اجلاس زمین (ریو) بوده است .اصل بیستم قطنامه این اجلاس بر مشارکت فعال زنان تاکید داشت. در دستور کار 21 از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شد در سیاست های کلی خود سهم بیشتر و موثرتری برای زنان در برنامه ریزی های توسعه (تصمیم گیری، برنامه ریزی، مدیریت ) در نظر گیرند و موانع مشارکت آنان را در حرکت های زیست محیطی برطرف کنند. از آنجا که پایداری جهان در گرو پایداری شهرهاست ، در این پژوهش برآنیم اهمیت و ضرورت مشارکت زیست محیطی زنان را – که نیمی از جمعیت شهر را تشکیل می دهند، نقش مهمی در تعیین الگوی مصرف خانوار شهری بر عهده دارند، و می توانندکمک موثری به امر بازیافت و کاهش نیاز به مواد اولیه و نیز کاهش حجم زایدات تولید شده و کاهش آلودگی ها بر عهده داشته باشند- با توجه به دیدگاه توسعه پایدار و رویکرد مشارکت مردمی نشان دهیم . زیرا حفظ زیست از جمله هداف اصلی توسعه پایدار به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Environmental Participation in Sustainable Urban Development

نویسنده [English]

  • Batoul Majidi
Faculty Member, Department of Geography, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This paper surveys factors affecting women’s participation in three different districts in Tehran City: Yusefabad, Heshmatiyeh, Nezamababd. Some 100 households were randomly chosen for survey. The correlation of participation indicators with factors such as age, education, employment, number of children, tenure, and consumption costs, etc. Participation was measured employing the following indicators: environmental awareness, practical participation, and domestic waste management. The survey further included questions on reasons why women do not participate, women’s consumption patterns, and ways to enhance women’s participation.